Krav til økt trådfasthet

Krav til økt trådfasthet

En ferjefri E39 krever oppdaterte standarder og spesifikasjoner med økt krav til trådfasthet i utbyggingen av hengebruer. Kiwa Inspecta har på oppdrag av Statens vegvesen oppdatert Håndbok R410, og oppdragsgiver planlegger en nylansering i begynnelsen av 2017.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Flere av standardene i dagens utgave har utløpt og oppdragstaker har revidert disse og innhentet nye relevante spesifikasjoner. Med krav til lengre hengebruer i prosessen med utbyggingen av E39, stiller det også krav til nye spesifikasjoner og økt kvalitet på kablene.

- Det er 9 år siden sist revisjon, og vi vil i denne prosessen også innhentet metallurgisk kompetanse for å lage nye spesifikasjoner for høyere trådfasthet i kablene. Med en ferjefri E39 må vi bygge lengre bruer og det er derfor nødvendig å gå opp på trådfastheten for å sikre riktig kvalitet på kablene, sier Kristian Berntsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Håndboken er beregnet på leverandører og produsenter av kabler, saksbehandlere i Vegdirektoratet og i regionene samt vegvesenets kontrollører og konsulenter.

- Vi har hatt dialog med produsenter for å få innspill til håndboken. Prosessen som pågår kommer til å stille nye krav til bransjen og produksjonen av fremtidige hengebruer, sier Berntsen.

Nå venter man på intern godkjenning i Statens vegvesen, før håndboken lanseres på markedet.

- Kiwa Inspecta har utført oppdraget på en meget god måte, og har kommet med flere nye standarder og innholdet i dem. I hovedtrekk oppdateres håndboken basert på Eurokoden, i tillegg til at det er helt nødvendig å få frem spesifikasjoner rundt høyere trådfasthet. For å oppnå målet med ferjefritt, må vi sette inn lengre hengebruer enn tidligere her i Norge, sier Berntsen.

Før lansering, er det også lagt inn en spørsmålsrunde rundt de nye spesifikasjonene.

- Vi har levert forslag til ny revidert håndbok med oppdaterte referanser og krav til testing og kvalitetskontroll av tråder med høyere trådfasthet enn det som har vært vanlig til nå. Dette er nå levert til Statens vegvesen som skal gjennomgå innspill og endringer. Fordelen er at vi kan spille på interne erfaringer fra blant annet bruinspeksjon, sier Christian Kreyberg Grødal, prosjektansvarlig i Kiwa Inspecta.

Håndbok-R410: KABLER TIL HENGEBRUER, Tekniske spesifikasjoner”. Håndboken gjelder også for spiralslåtte kabler (inkl. lukkede kabler) til andre brutyper der kabeltypen er planlagt brukt.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen