Sirdal 13. september 2010
Nettkonsiult har prosjektert strøm til 350 hytter i Hunnedalen i Sirdal.  Prosjektet omfatter 16 kilometer 22 kV linje, over 6 kilometer høyspentkabler, rundt tolv kilometer lavspent hovedkabler og 28 kilometer med stikkabler
Sirdal 13. september 2010 Nettkonsiult har prosjektert strøm til 350 hytter i Hunnedalen i Sirdal. Prosjektet omfatter 16 kilometer 22 kV linje, over 6 kilometer høyspentkabler, rundt tolv kilometer lavspent hovedkabler og 28 kilometer med stikkabler

Krafttak skal sikre Sirdalshytter strøm for vinteren

En 8,2 kilometer lang kraftlinje fra Kvinen kraftstasjon til Juvet i Sirdal skal oppgraderes. Arbeidet igangsettes i juli, og entreprenøren er innstilt på å holde høyt tempo for å være i forkant av snøen. 

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Høyt tempo

Kraftlinjen på 22-kilovolt eies av selskapet Sira-Kvina, med Kristiansand-baserte Otera som utførende entreprenør. Hytteområdene i Sirdal har vært under kontinuerlig utvikling de siste tiårene, og behovet for økt strømtilførsel kommer i takt med denne utviklingen. Nå håper Otera å ferdigstille arbeidet før snøen kommer, og arbeidsforholdene blir langt vanskeligere.

- Arbeidet er planlagt å være ferdig i slutten av november. Vi har tidsfrist ved årsskiftet, men etter midten av november kan det være krevende å arbeide i området, som ofte opplever store snøfall. Vi vil derfor holde høyt tempo, sier prosjektleder i Otera, Svein Skarpenes.

Arbeidet innebærer å bytte 120 stolper og tilhørende materiell langs det 8,2 kilometer lange strekket. Området ligger rundt 700 meter over havet.

- Rundt halvparten av linja går nær anleggsvei og resten i mer kupert terreng. Den eneste bekymringen er forsinkelser, kombinert med tidlig snøfall. Vi satser på at hyttefolket i Sirdal skal ha fått økt kapasitet i strømnettet før vinteren setter inn for alvor, sier Skarpenes

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen