Sirdal 13. september 2010
Nettkonsiult har prosjektert strøm til 350 hytter i Hunnedalen i Sirdal.  Prosjektet omfatter 16 kilometer 22 kV linje, over 6 kilometer høyspentkabler, rundt tolv kilometer lavspent hovedkabler og 28 kilometer med stikkabler
Sirdal 13. september 2010 Nettkonsiult har prosjektert strøm til 350 hytter i Hunnedalen i Sirdal. Prosjektet omfatter 16 kilometer 22 kV linje, over 6 kilometer høyspentkabler, rundt tolv kilometer lavspent hovedkabler og 28 kilometer med stikkabler

Krafttak skal sikre Sirdalshytter strøm for vinteren

En 8,2 kilometer lang kraftlinje fra Kvinen kraftstasjon til Juvet i Sirdal skal oppgraderes. Arbeidet igangsettes i juli, og entreprenøren er innstilt på å holde høyt tempo for å være i forkant av snøen. 

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Høyt tempo

Kraftlinjen på 22-kilovolt eies av selskapet Sira-Kvina, med Kristiansand-baserte Otera som utførende entreprenør. Hytteområdene i Sirdal har vært under kontinuerlig utvikling de siste tiårene, og behovet for økt strømtilførsel kommer i takt med denne utviklingen. Nå håper Otera å ferdigstille arbeidet før snøen kommer, og arbeidsforholdene blir langt vanskeligere.

- Arbeidet er planlagt å være ferdig i slutten av november. Vi har tidsfrist ved årsskiftet, men etter midten av november kan det være krevende å arbeide i området, som ofte opplever store snøfall. Vi vil derfor holde høyt tempo, sier prosjektleder i Otera, Svein Skarpenes.

Arbeidet innebærer å bytte 120 stolper og tilhørende materiell langs det 8,2 kilometer lange strekket. Området ligger rundt 700 meter over havet.

- Rundt halvparten av linja går nær anleggsvei og resten i mer kupert terreng. Den eneste bekymringen er forsinkelser, kombinert med tidlig snøfall. Vi satser på at hyttefolket i Sirdal skal ha fått økt kapasitet i strømnettet før vinteren setter inn for alvor, sier Skarpenes

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen