Fem meter høge skjermar skal halde snøen unna på Bergensbanen til vinteren.
Fem meter høge skjermar skal halde snøen unna på Bergensbanen til vinteren. (Bilde: Tor Veslegard)

Krafttak i høyfjellet er i mål

På 1350 meters høyde over havet, 200 meter over sporet, skal nye stålgjerde hindre at stein og snø raser ned på Bergensbanen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rett vest for Finsetunnelen ligger Øvre Midtstuen, et av de mest rasutsatte områdene på Bergensbanen. Her har det gått snøskred helt ned til sporet med jevne mellomrom, og det har vært krevende å holde oppetida om vinteren. Nå skal et nytt sikringstiltak gjøre turen over fjellet både sikrere og mer punktlig for passasjerer og gods.

Skal fange stein og snø

- Vi har satt opp to rader med finmaska vaiernett som skal fange opp steinsprang. Nedenfor dette har vi bygd snøskjermer i stål som skal holde snøen på plass, forteller byggeleder Tor Veslegard i Bane NOR.

Arbeidet har omfattet til sammen 800 meter gjerde med 5 meter høye ståldragarer. I tillegg er det satt opp tre master som kan varsle om skred og målemaster for å følge med på hvor dyp snøen er.

- På grunn av de ekstreme snømengdene her oppe måtte vi øke dimensjonene på boltene. Vi har vært ganske heldige med været i arbeidsperioden, men både skodde og kastevind har gitt oss utfordringer med å fly materiellet fra sporet og opp i terrenget, sier Veslegard.

Håndarbeid i fjellsiden

Stål og annen materiell kom til Haugastøl på trailer og ble kjørt de knappe fem milen til Øvre Midtstuen med Robel. Bane Nors linjefolk fra Ål tok seg av transporten på ettermiddagstid for å unngå å forstyrre togtrafikken og de andre arbeidslagene som arbeider om natten.

- Logistikken er krevende på en så utilgjengelig plass, så det gjelder å ta hele døgnet til hjelp, sier byggelederen. Han er imponert over arbeidsfolkene fra Norsk Bergingssikring som har satt opp rassikringen.

- All honnør til karene som har stått oppe i fjellsida og boret for hånd. Dette er folk med høy fagkunnskap og arbeidsmoral, roser han.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen