Kraftmagasiner demper flom etter uværet "Synne"

Kraftmagasiner demper flom etter uværet "Synne"

Flomdempende tiltak ble fredag morgen satt i verk ved Hydros kraftverk Røldal-Suldal i Odda og Suldal kommuner som forberedelser for ekstremværet "Synne".

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mens Meteorologisk institutt sendte ut varsel om ekstremværet "Synne" i Rogaland og NVE satte flomvarselet for hele fylket til oransje nivå, ble flomdempende tiltak satt i verk ved Hydos kraftverk i regionen. Det skjedde etter at ekstraordinære mengder nedbør var ventet lørdag og natt til søndag.

Flomdemping etablert i forkant

Hydro startet forberedelser for ekstremværet på fredag, og hydrologer og produksjonsplanleggere i Oslo og den operative organisasjonen i Røldal og Suldal er gjennom hele helgen i tett kontakt. Leder for kraftproduksjon i Hydro Jan Helge Mårdalen sier Hydros mål har vært å etablere den flomdempingen som var mulig i forkant av uværet.

- Vi forsøker å få til flomdemping gjennom magasinene, slik at vi får minst mulig vannføring i vassdragene. Vi tapper ned eller reduserer kjøringen av vann inn i de magasinene hvor vi forventer å kunne få overløp eller problemer. Dette vurderer vi hele tiden opp mot nedbørsprognosene, og hvorvidt det kommer som snø eller regn, sier Mårdalen.

Vi forsøker å få til flomdemping gjennom magasinene

- Arbeidet som gjennomføres for å regulere vassdragene og rydding etter lokale ras og skader krever solid ledelse og fokus på personsikkerhet fra alle våre ansatte. Organisasjonen i Røldal-Suldal har gode rutiner for å vurdere risiko, og for å unngå å sette seg selv eller andre i fare i forbindelse med dette arbeidet, sier Mårdalen.

Kapasitet i magasinene gir buffer

Kraftverksjef i Røldal-Suldal, Tor Inge Havrevoll, forteller om en rekke tiltak som er gjennomført gjennom helgen.

Vi har kapasitet til å fylle opp om vi får tilførsel av vann fra høyereliggende områder

- I det vestre vassdraget stoppet vi fredag Røldal kraftstasjon slik at vi ikke fikk tilførsel av vann til Røldalsvatnet og slik fikk vi en ekstra demping der. Både i Valldalsmagasinet og i magasinet Votna har vi kapasitet til å fylle opp om vi får tilførsel av vann fra høyereliggende områder. I det østre vassdraget har vi stoppet tappingen fra Holmevatn og kjørt ned Kvanndalsmagasinet så mye som mulig slik at vi har en buffer også der. Vi har også stengt bekkeinntak på Bleskestadåno slik at vi kan bruke kraftverket Suldal 2 til å ta unna vannet som kommer, sier Havrevoll.

Beredskapsorganisasjonen i Hydro Røldal-Suldal er satt og en ekstra driftsvakt har blitt satt inn i helgen, slik at områdene både i Røldal og Suldal følges tett. Hydro er også i dialog med Suldal og Odda kommuner.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen