Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett får en økning på 30 % i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at Jernbaneverket kan fortsette å ta inn på det store vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen foreslår å bruke vel 8,1 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet neste år. Det er 1,2 milliarder kroner mer enn i 2015. Til investeringer i nye baner legges det opp til en reduksjon fra 11,6 milliarder i 2015 til 9,7 milliarder i 2016. Dette henger sammen med at behovet er noe redusert og bevilgningene er tilpasset dette. Reduksjonen er på 14 %. Alle nyanleggene opprettholder full framdrift i 2016.

Innenfor vedlikeholdsbudsjettet legges det opp til bruke nesten 3,1 milliarder til fornyelser i de eksisterende jernbanestrekningene. Dette inkluderer vell 500 millioner til utbygging av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Til forebyggende vedlikehold foreslås nesten 1,3 milliarder kroner (+22%) og til korrektivt vedlikehold (feilretting) 450 millioner (+21%).

[factbox id="1"]

Vedlikeholdsprosjekter

Det blir en rekke større vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter neste år og etterslepet i infrastrukturen vil med dette kunne reduseres med nærmere 550 millioner.

ERTMS-utbyggingen får 540 millioner kroner neste år. De strekningene som er planlagt å få dette først er Bergensbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen. Til fornyelser av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner foreslås det 160 millioner i 2016. Av pengene som foreslås til fornyelser neste år er 480 millioner kroner såkalte sysselsettingstiltak.

[factbox id="3"]

Planlegging og grunnerverv

I 2016 prioriteres det å holde framdriften i de pågående investeringsprosjektene og det avsettes over 1,1 milliard til planlegging og grunnerverv. 835 millioner foreslås til planlegging av intercitystrekningene, hvorav 120 millioner til reguleringsplan for Ringeriksbanen. Videre skal det brukes 309 millioner til planlegging av Alnabru godsterminal, elektrifisering Trondheim – Steinkjer/Storlien, nye omformerstasjoner i Oslo, Narvik og Arna, samt nytt kontaktledningsanlegg fra Sira til Kristiansand. Det skal også lages planer for bedre stasjoner på Sørumsand, Skarnes, Rånåsfoss/Auli, Myrdal og Leangen.

 

Kapasitet og gods

Til bedre kapasitet i jernbanenettet og tiltak for godstrafikken foreslås det til sammen 1032 millioner kroner.

Innenfor tiltak for bedre togtilbud på Østlandet får strekningen Drammen – Hokksund 58 millioner, det samme får prosjektet med nye spor på Holmen godsterminal og det settes av 27 millioner til sluttoppgjør på Høvik stasjon som åpnes i desember i år.

Stasjoner

Større stasjonstiltak vil i 2016 bli gjennomført på Gardermoen terminal T2 som tas i bruk i løpet av året. Heggedal stasjon på Spikkestadbanen skal få nye og lengre spor (ferdig i 2017) og det skal gjennomføres tiltak for bedre tilgjengelig på Drammen stasjon (heis). Til kundeinformasjon på stasjonene foreslås 35 millioner i 2016.

Til toppen