Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Klimagassutslippene fra vegtrafikken i Norge gikk ned med 900 000 tonn i 2017.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det viser foreløpige tall fra SSB.

– Dette er gledelige nyheter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. – Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene fra vegtrafikken nytter.

– Tallene viser at selv om vi har hatt en økning på 0,9 prosent i samlet kjørelengde for norske personbiler fra 2016 til 2017, har klimagassutslippene fra vegtrafikken gått ned fra 9,7 millioner tonn i 2016 til 8,8 millioner tonn i 2017 eller med rundt 9,6 prosent. Klimagassutslippene i Norge totalt er redusert med rundt 1,7 prosent. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til vegtrafikk. Da blir det også spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier Terje Moe Gustavsen.

– Det blir spesielt viktig at biodrivstoffet er bærekraftig, sier vegdirektøren. Foto: Linda Grønstad

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet, men den globale utslippseffekten av enkelte typer biodrivstoff vil kunne avvike fra dette, blant annet på grunn av risiko for indirekte arealbruksendringer. I 2017 økte bruken av avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester, som ikke er forbundet med slik risiko. Regjeringen jobber med virkemidler for å øke bruken av avansert biodrivstoff med høy klimaeffekt, og raskt redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.

171 000 el-biler på norske veger

Utslipp fra vegtrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff.

Veitrafikk står for 17 prosent av Norges klimagassutslipp. Illustrasjon: Statens vegvesen

– I dag kjører det 171 000 el-biler på norske veger. I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Terje Moe Gustavsen.

På veg mot målet

I klimaforliket fra 2008 var det lagt til grunn et konkret mål for reduksjon i innenlandske klimagassutslipp. Dette ble senere operasjonalisert til at klimagassutslippene skulle reduseres til mellom 46,6 – 48,6 millioner tonn i 2020, se Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for budsjettåret 2018.

Mellom 2016 og 2017 gikk de totale utslippene ned fra ca 53,3 til 52,4 millioner tonn, som utgjør en reduksjon i underkant av 900 000 tonn og viser at Norge er på vei mot målet. Nedgangen fortsetter trenden fra 2016 da utslipp gikk ned med drøyt en prosent eller i overkant 500 000 tonn CO2-ekvivalenter.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen