Kraftfull utrulling av smarte målere

Kraftfull utrulling av smarte målere

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat har satt fristen for utrulling av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) til 1. januar 2019.

Det betyr at smart strømmåling vil etableres som markedsstandard i årene fremover. Ringeriks-Kraft Nett inngikk i mars 2012 en «turn key» avtale med Kamstrup om leveranse av et komplett AMS-system. Installasjonsselskapet vårt, Ringeriks-Kraft Service, vant anbudet som systemleverandøren Kamstrup lyste ut i forbindelse med monteringsarbeidet. Ringeriks-Kraft ble dermed det første nettselskap i landet som innførte AMS med målere levert av den danske oppdragsgiveren Kamstrup.

De nye strømmålerne ble montert hos bedrifter, på institusjoner og i private hjem mellom 2012 og 2013. Det tok til sammen 15 måneder å fullføre oppdraget, og leveransen var klar en måned før opprinnelig tidsplan. Vårt nettområde ble delt i 14 avgrensede delområder, som vi gjorde mest mulig ferdig før vi gikk løs på nye områder.

På det meste var fem personer engasjert samtidig for å få i stand avtaler for når montørene kunne gjøre installasjonsbesøk hos brukerne. Bookingteamet jobbet for å få implementert installasjonene i hvert delområde så samlet som mulig. Dette krevde oppdaterte IT-systemer som snakket godt sammen. Her lå en viktig utfordring som systemleverandørene la mye vekt på å løse for at prosjektet skulle bli vellykket.

Til slutt ble rundt 21 000 strømmålere montert, og disse har vært i full drift siden årsskiftet. Vi så det som viktig å være tidlig ute i dette segmentet fordi manuell måleravlesning ga mye unødvendig merarbeid og støy i vår kundekommunikasjon.

Med AMS-systemet slipper kundene å lese av måleren og deretter ettersende målerstanden til nettleverandøren. Denne teknologien gjør at nettselskapet får vital forbruksinformasjon samtidig med timesregistrering av strømbruk. Man får dermed et bedre fakturagrunnlag da måleverdiene blir mer presise og informasjonen innhentes hyppigere.

Det var for oss derfor viktig å kunne starte måleravlesningen så raskt som mulig innenfor hvert delområde etter montasjen av målerne, og maksimalt innen to måneder. Dette, sammen med grundig individuell forhåndsinformasjon, var nok medvirkende til at kundene ble fornøyde.

AMS-prosjektet betraktet vi som en effektiviseringsmulighet og en anledning til å heve kompetansen internt. Vi hadde blant annet en idé om at erfaringene fra utrullingen kunne kommersialiseres og selges videre til andre nettselskap som kom etter oss i løypa. Entreprenørselskapet har også klart å høste av erfaringene ved at de har fått leveranser fra andre kunder.

AMS-målerne produserer en mengde data fra målepunktet. Det er en IT-utfordring å håndtere alle disse datamengdene. Det å kunne gjøre data lett tilgjengelig for bruk innenfor planlegging bidrar til stor nettnytte. Vi henter nå inn måleravlesning for siste døgn fra hver enkelt kunde. I tillegg til forbruksavregning danner dette grunnlag for å finne effekttopper i alle punkter i nettet, noe som er svært viktig i nettplanlegging. Videre hentes spenningsnivå og avbruddshistorikk hos hver enkelt kunde.

Vi kan også stenge og gjenåpne anlegg gjennom AMS-systemet ved betalingsmislighold. Dette har for oss bidratt til kvalitetsheving og effektivisering, samt gitt et godt erfaringsgrunnlag for videre nasjonal satsing i næringen.

Jan Erik Brattbakk
Nettsjef og prosjektansvarlig for AMS i
Ringeriks-Kraft Nett AS.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen