Kraftfull utrulling av smarte målere

Kraftfull utrulling av smarte målere

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat har satt fristen for utrulling av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) til 1. januar 2019.

Det betyr at smart strømmåling vil etableres som markedsstandard i årene fremover. Ringeriks-Kraft Nett inngikk i mars 2012 en «turn key» avtale med Kamstrup om leveranse av et komplett AMS-system. Installasjonsselskapet vårt, Ringeriks-Kraft Service, vant anbudet som systemleverandøren Kamstrup lyste ut i forbindelse med monteringsarbeidet. Ringeriks-Kraft ble dermed det første nettselskap i landet som innførte AMS med målere levert av den danske oppdragsgiveren Kamstrup.

De nye strømmålerne ble montert hos bedrifter, på institusjoner og i private hjem mellom 2012 og 2013. Det tok til sammen 15 måneder å fullføre oppdraget, og leveransen var klar en måned før opprinnelig tidsplan. Vårt nettområde ble delt i 14 avgrensede delområder, som vi gjorde mest mulig ferdig før vi gikk løs på nye områder.

På det meste var fem personer engasjert samtidig for å få i stand avtaler for når montørene kunne gjøre installasjonsbesøk hos brukerne. Bookingteamet jobbet for å få implementert installasjonene i hvert delområde så samlet som mulig. Dette krevde oppdaterte IT-systemer som snakket godt sammen. Her lå en viktig utfordring som systemleverandørene la mye vekt på å løse for at prosjektet skulle bli vellykket.

Til slutt ble rundt 21 000 strømmålere montert, og disse har vært i full drift siden årsskiftet. Vi så det som viktig å være tidlig ute i dette segmentet fordi manuell måleravlesning ga mye unødvendig merarbeid og støy i vår kundekommunikasjon.

Med AMS-systemet slipper kundene å lese av måleren og deretter ettersende målerstanden til nettleverandøren. Denne teknologien gjør at nettselskapet får vital forbruksinformasjon samtidig med timesregistrering av strømbruk. Man får dermed et bedre fakturagrunnlag da måleverdiene blir mer presise og informasjonen innhentes hyppigere.

Det var for oss derfor viktig å kunne starte måleravlesningen så raskt som mulig innenfor hvert delområde etter montasjen av målerne, og maksimalt innen to måneder. Dette, sammen med grundig individuell forhåndsinformasjon, var nok medvirkende til at kundene ble fornøyde.

AMS-prosjektet betraktet vi som en effektiviseringsmulighet og en anledning til å heve kompetansen internt. Vi hadde blant annet en idé om at erfaringene fra utrullingen kunne kommersialiseres og selges videre til andre nettselskap som kom etter oss i løypa. Entreprenørselskapet har også klart å høste av erfaringene ved at de har fått leveranser fra andre kunder.

AMS-målerne produserer en mengde data fra målepunktet. Det er en IT-utfordring å håndtere alle disse datamengdene. Det å kunne gjøre data lett tilgjengelig for bruk innenfor planlegging bidrar til stor nettnytte. Vi henter nå inn måleravlesning for siste døgn fra hver enkelt kunde. I tillegg til forbruksavregning danner dette grunnlag for å finne effekttopper i alle punkter i nettet, noe som er svært viktig i nettplanlegging. Videre hentes spenningsnivå og avbruddshistorikk hos hver enkelt kunde.

Vi kan også stenge og gjenåpne anlegg gjennom AMS-systemet ved betalingsmislighold. Dette har for oss bidratt til kvalitetsheving og effektivisering, samt gitt et godt erfaringsgrunnlag for videre nasjonal satsing i næringen.

Jan Erik Brattbakk
Nettsjef og prosjektansvarlig for AMS i
Ringeriks-Kraft Nett AS.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen