KraftCERT inngår 3 års avtale med Embriq

KraftCERT inngår 3 års avtale med Embriq

Avtalen omfatter etablering av IT-infrastruktur, og påfølgende drift og forvaltning. Foruten å ta forvaltningsansvaret skal Embriq levere IT-støtte og service og support.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Embriq kjenner kraftbransjen godt

[factbox id="1"]

- Embriq fremstår som et godt alternativ, fordi de har grunnleggende forståelse av våre IT-behov. De har gjennomgående god kjennskap til kraftbransjen, IT systemene som anvendes og domenekunnskap rundt IT utfordringene kraftbransjen står ovenfor. Embriq har overbevist om at de har det som skal til for å levere den robuste IT infrastrukturen vi har behov for, sier Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

Proaktiv sikkerhetsenhet

KraftCERT er et kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser for kraftbransjen i Norge. KraftCERT er under etablering og skal levere tjenester innenfor informasjonsinnsamling og kartlegging av trusselbildet, sårbarhetsanalyser, hendelseshåndtering og sikkerhetsovervåking.

Bidrar med kompetanse

- Embriq er stolte av at KraftCERT velger oss som partner. Kraftbransjen er inne i en fase der IKT sikkerhet blir enda mer krevende og trusselbildet må tas på alvor. Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

- Vi i Embriq gleder oss over at vi på ny kan bidra med bransjekompetanse som sikrer kritisk infrastruktur. Vi ser frem til å bidra med etableringen og en fornuftig utvikling av KraftCERTs behov, sier Thomas Pettersen, adm. dir. i Embriq.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen