KraftCERT inngår 3 års avtale med Embriq

KraftCERT inngår 3 års avtale med Embriq

Avtalen omfatter etablering av IT-infrastruktur, og påfølgende drift og forvaltning. Foruten å ta forvaltningsansvaret skal Embriq levere IT-støtte og service og support.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Embriq kjenner kraftbransjen godt

[factbox id="1"]

- Embriq fremstår som et godt alternativ, fordi de har grunnleggende forståelse av våre IT-behov. De har gjennomgående god kjennskap til kraftbransjen, IT systemene som anvendes og domenekunnskap rundt IT utfordringene kraftbransjen står ovenfor. Embriq har overbevist om at de har det som skal til for å levere den robuste IT infrastrukturen vi har behov for, sier Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

Proaktiv sikkerhetsenhet

KraftCERT er et kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser for kraftbransjen i Norge. KraftCERT er under etablering og skal levere tjenester innenfor informasjonsinnsamling og kartlegging av trusselbildet, sårbarhetsanalyser, hendelseshåndtering og sikkerhetsovervåking.

Bidrar med kompetanse

- Embriq er stolte av at KraftCERT velger oss som partner. Kraftbransjen er inne i en fase der IKT sikkerhet blir enda mer krevende og trusselbildet må tas på alvor. Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

- Vi i Embriq gleder oss over at vi på ny kan bidra med bransjekompetanse som sikrer kritisk infrastruktur. Vi ser frem til å bidra med etableringen og en fornuftig utvikling av KraftCERTs behov, sier Thomas Pettersen, adm. dir. i Embriq.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen