Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Byggekostnadsindeksen for veganlegg steg med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, mens den gjennomsnittlige økningen i 2016 var 1,7 prosent.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene for bygging av betongbru og veg i dagen. Disse steg med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent. Veksten kan ses i sammenheng med økte kostnader knyttet til blant annet arbeidskraft. Materialkostnadene for bygging av veganlegg gikk derimot ned for alle delområder fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 og bidro til å dempe veksten . I tilknytning til bygging av betongbru hadde materialkostnadene en nedgang på 1,0 prosent, mens de for både veg i dagen og fjelltunnel viste en nedgang på 0,1 prosent i perioden.

Økte kostnader for drift og vedlikehold av veger

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 1,3 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Kostnadene for asfaltering av veger økte med 2,3 prosent i perioden, mens de for vinterdrift av veger økte med 1,3 prosent. Materialkostnadene for vinterdrift av veger økte med 7,3 prosent i samme periode.

Til toppen