Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Byggekostnadsindeksen for veganlegg steg med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, mens den gjennomsnittlige økningen i 2016 var 1,7 prosent.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene for bygging av betongbru og veg i dagen. Disse steg med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent. Veksten kan ses i sammenheng med økte kostnader knyttet til blant annet arbeidskraft. Materialkostnadene for bygging av veganlegg gikk derimot ned for alle delområder fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 og bidro til å dempe veksten . I tilknytning til bygging av betongbru hadde materialkostnadene en nedgang på 1,0 prosent, mens de for både veg i dagen og fjelltunnel viste en nedgang på 0,1 prosent i perioden.

Økte kostnader for drift og vedlikehold av veger

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 1,3 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Kostnadene for asfaltering av veger økte med 2,3 prosent i perioden, mens de for vinterdrift av veger økte med 1,3 prosent. Materialkostnadene for vinterdrift av veger økte med 7,3 prosent i samme periode.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen