Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Byggekostnadsindeksen for veganlegg steg med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, mens den gjennomsnittlige økningen i 2016 var 1,7 prosent.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene for bygging av betongbru og veg i dagen. Disse steg med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent. Veksten kan ses i sammenheng med økte kostnader knyttet til blant annet arbeidskraft. Materialkostnadene for bygging av veganlegg gikk derimot ned for alle delområder fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 og bidro til å dempe veksten . I tilknytning til bygging av betongbru hadde materialkostnadene en nedgang på 1,0 prosent, mens de for både veg i dagen og fjelltunnel viste en nedgang på 0,1 prosent i perioden.

Økte kostnader for drift og vedlikehold av veger

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 1,3 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Kostnadene for asfaltering av veger økte med 2,3 prosent i perioden, mens de for vinterdrift av veger økte med 1,3 prosent. Materialkostnadene for vinterdrift av veger økte med 7,3 prosent i samme periode.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen