Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt

Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

Devoll Hydropower Sh.A (DHP), et datterselskap av Statkraft AS, har forlenget Multiconsults kontrakt for oppfølging på byggeplassen i forbindelse med vannkraftprosjektet Devoll i Sør-Albania.

Et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft

Prosjektet består av vannkraftverkene Banjë og Moglicë. Ved Banjë begynte byggearbeidene i juni 2013 og anlegget ble satt i drift i 2016, mens byggearbeidene ved Moglicë ble påbegynt i juli 2014 og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2018.

– De siste 30 årene har Multiconsult og Statkraft hatt et godt samarbeid. Multiconsult har et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft, og vi er stolte over å kunne bidra til at våre kunder gjennomfører viktige prosjekter som Devoll på en god måte,” sier Helge E. Jenssen, Direktør for Fornybar Energi.

Moglicë-dammen – høyeste i sitt slag

Devoll er et prestisjeprosjekt. Det er det første store offentlig-private-samarbeidet i Albania, og en av de største investeringene i vannkraft i Balkan. Prosjektet består av to kraftstasjoner, Banjë og Moglicë, med en samlet installert effekt på 265 MW. Dette tilsvarer 17 % av Albanias energiforsyning, så prosjektet vil bidra vesentlig til å møte regionens økende kraftbehov.

Multiconsults tjenester inkluderer oppfølging av grunnarbeidene for Moglicë-dammen, herunder utgraving, arbeider i damfundamentet og injeksjonsarbeider, på vegne av kunden.

– Moglicë er en 320 m lang, 150 m høy og 460 bred steinfyllingsdam med asfaltkjerne, som blir en av verdens høyeste demninger i sitt slag når den står ferdig, så prosjektet er både meget interessant og teknisk utfordrende. Multiconsult har lang erfaring med å følge opp byggingen av vellykkede damprosjekter for vannkraftanlegg i forskjellige deler av verden. Våre medarbeidere på byggeplassen, ledet av Scott Galloway, har jobbet hardt og levert god kundestøtte, og det er takket være deres innsats at kontrakten er blitt forlenget. Det er veldig gledelig at vi kan fortsette å bidra til prosjektet,” forklarer Richard Duncumb, Multiconsults leder for Dam og Undergrunnsanlegg.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen