Kontrakt signert for jernbaneteknisk arbeid

Kontrakt signert for jernbaneteknisk arbeid

Bane NOR og Infranord Norge AS har signert kontrakten for ny jernbaneteknisk infrastruktur knyttet til innføringen av Follobanen til Oslo S. Dette er den femte og siste totalentreprisen i Follobaneprosjektet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en verdi av 475 millioner kroner, og er signert av utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes og administrerende direktør i Infranord Norge, Roar Solhaug.

Dette er den første rene jernbanetekniske totalentreprisen inngått av Bane NOR.

Det beste tilbudet

Infranord Norge har levert det beste tilbudet ut fra en samlet vurdering av pris og prosjektgjennomføring, som er tildelingskriteriene satt for denne kontrakt-konkurransen.

- Infranord Norge har presentert gode tekniske løsninger i sitt tilbud. Selskapet har lang erfaring fra lignende jernbaneprosjekter, og vi ser frem til gode kvalitetsleveranser og et godt samarbeid med selskapet, sier Erik Smith, Follobaneprosjektets prosjektdirektør.

- Vi er stolte av at Bane NOR igjen har valgt Infranord som leverandør. Dette er en langsiktig kontrakt, som gir oss muligheter til å vokse videre i markedet innenfor alle jernbanetekniske fagområder. Kontraktsformen EPC er spennende, og det gir oss muligheten til å optimalisere tekniske løsninger og effektivisere produksjonen allerede i prosjekteringsfasen, understreker Roar Solhaug, administrerende direktør i Infranord Norge.

Betydelig logistikkplanlegging

Kontrakten, kalt EPC Railway Systems Oslo S, omfatter arbeid med ny jernbaneteknisk infrastruktur fra Oslo S og inn i Ekebergåsen, og for innerste del av Follobanen og Østfoldbanen. Arbeidet innebærer prosjektering og bygging av spor og kontaktledningsanlegg. I tillegg skal det bygges autotransformatoranlegg, høy- og lavspenningsanlegg, og signal- og teleanlegg.

Det meste av arbeidet skal foregå i tunneler og betongtunneler, og i nærhet til togspor i drift. Dette krever betydelig logistikkplanlegging, spesielt knyttet til transport av maskiner og utstyr.

Syv spor og 15 sporveksler

Prosjekteringen starter i mai 2017. Selve montasjearbeidet begynner i januar 2019 og pågår frem til høsten 2021. Den første store deloverleveringen er etter påskebruddet i 2020. Da skal hele Klypen-området med syv spor og 15 sporveksler ferdigstilles, og den nye inngående og utgående Østfoldbanen kan tas i bruk.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen