Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Olje og energidepartementet (OED) har gitt konsesjon til utbygging av vindkraft på Stokkfjellet i Selbu.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er veldig glad for å motta denne tillatelsen. Det er et mangeårig og grundig arbeid som ligger bak både vår konsesjonssøknad og myndighetenes behandling av den, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

I konsesjonen fra OED står det at det kan bygges ut totalt 90 MW med vindkraft på Stokkfjellet.

For TrønderEnergi starter nå arbeidet med å finne ut hvordan dette prosjektet kan skrus sammen på best mulig måte, vurdere lønnsomhet, og avklare om det er potensielle partnere som ønsker å delta i prosjektet på en eller annen måte.

[factbox id="1"]

- Lønnsomhet blir viktig. Det blir ingen utbygging hvis vi ikke ser tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Men når det er sagt, jeg har stor tro på at vi både vil finne lønnsomhet, og at vi vil finne interessante partnere som vil gå sammen med oss for å realisere utbyggingen, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Det er stor internasjonal interesse for å investere i, og på ulike måter delta i norske vindkraftprosjekter, noe som blant annet ble omtalt i en reportasje i Dagens Næringsliv i forrige uke.

- TrønderEnergi har gjennom mange år opparbeidet en solid kompetanse på både utbygging og drift av vindkraft, og dette håper vi nå å kunne bygge videre på i Selbu og på Stokkfjellet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi mener i tillegg at Trøndelag er et område godt egnet for vindkraft.

- For det første har vi vindforhold i verdensklasse i Trøndelag. Også i innlandet der Stokkfjellet ligger er det meget gode vindforhold. For det andre er Midt-Norge et underskuddsområde på kraft. Dette gir seg blant annet utslag i høyere energipriser her enn ellers i landet. For det tredje er Trøndelag som region i ferd med å bli en ledende aktør innenfor fornybar energi, og da trenger vi påfyll av prosjekter for å utvikle arbeidsplasser og regionens samlede kompetanse på området.

TrønderEnergi vil nå bruke tid på å modne frem prosjektet videre, og vil komme tilbake i løpet av 2018 med en oppdatering på dette arbeidet.

- Vi vil i denne perioden blant annet være opptatt av å gå i dialog med berørte aktører i området for å gjøre prosjektet best mulig innenfor rammene som konsesjonen setter. Disse aktørene vil være kommunen, grunneiere, næringsliv, samiske og andre interesser, sier produksjonsdirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi.

Til toppen