Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Olje og energidepartementet (OED) har gitt konsesjon til utbygging av vindkraft på Stokkfjellet i Selbu.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er veldig glad for å motta denne tillatelsen. Det er et mangeårig og grundig arbeid som ligger bak både vår konsesjonssøknad og myndighetenes behandling av den, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

I konsesjonen fra OED står det at det kan bygges ut totalt 90 MW med vindkraft på Stokkfjellet.

For TrønderEnergi starter nå arbeidet med å finne ut hvordan dette prosjektet kan skrus sammen på best mulig måte, vurdere lønnsomhet, og avklare om det er potensielle partnere som ønsker å delta i prosjektet på en eller annen måte.

[factbox id="1"]

- Lønnsomhet blir viktig. Det blir ingen utbygging hvis vi ikke ser tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Men når det er sagt, jeg har stor tro på at vi både vil finne lønnsomhet, og at vi vil finne interessante partnere som vil gå sammen med oss for å realisere utbyggingen, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Det er stor internasjonal interesse for å investere i, og på ulike måter delta i norske vindkraftprosjekter, noe som blant annet ble omtalt i en reportasje i Dagens Næringsliv i forrige uke.

- TrønderEnergi har gjennom mange år opparbeidet en solid kompetanse på både utbygging og drift av vindkraft, og dette håper vi nå å kunne bygge videre på i Selbu og på Stokkfjellet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi mener i tillegg at Trøndelag er et område godt egnet for vindkraft.

- For det første har vi vindforhold i verdensklasse i Trøndelag. Også i innlandet der Stokkfjellet ligger er det meget gode vindforhold. For det andre er Midt-Norge et underskuddsområde på kraft. Dette gir seg blant annet utslag i høyere energipriser her enn ellers i landet. For det tredje er Trøndelag som region i ferd med å bli en ledende aktør innenfor fornybar energi, og da trenger vi påfyll av prosjekter for å utvikle arbeidsplasser og regionens samlede kompetanse på området.

TrønderEnergi vil nå bruke tid på å modne frem prosjektet videre, og vil komme tilbake i løpet av 2018 med en oppdatering på dette arbeidet.

- Vi vil i denne perioden blant annet være opptatt av å gå i dialog med berørte aktører i området for å gjøre prosjektet best mulig innenfor rammene som konsesjonen setter. Disse aktørene vil være kommunen, grunneiere, næringsliv, samiske og andre interesser, sier produksjonsdirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen