En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen.
En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Foto: Øystein Grue)

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med Unio og SAN.

Dessverre var det ikke mulig å bli enige med LO Stat og YS, som valgte å bryte forhandlingene. Partene møtes dermed til mekling hos Riksmegleren mandag 26. februar. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 27. februar.

En eventuell streik vil ramme persontrafikken på Gjøvikbanen enkelte dager. Også Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt. Det samme gjelder godstrafikk til Trondheim. Vi oppfordrer passasjerer til å sjekke banenor.no og nettsidene til togselskapene.

Persontrafikk

  • Gjøvikbanen må stenges helt enkelte dager. Første stengning på strekningen Gjøvik-Oslo S blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
  • Også trafikken på Kongsvingerbanen blir berørt enkelte dager. Vi kommer tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
  • Enkelte datoer vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning eller være stengt. Dette gjelder stasjonene Trondheim S, Støren, Hell og Kopperå. Trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt av dette.
  • Signalberedskapen i Trondheim er tatt ut i streik. Dette medfører trafikken kan rammes hvis det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Dette gjelder strekningene Oppdal-Steinkjer, Røros-Støren og Meråkerbanen.Vi vil komme tilbake til konsekvenser hvis dette skjer.
  • Flytoget går i utgangspunktet som normalt.

Godstrafikk

  • En eventuell streik vil få konsekvenser for godstog som har stoppested Trondheim. Vi vil komme tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
  • Godstog som skal passere gjennom Trondheim vil ikke bli rammet.
  • Stengingen av Gjøvikbanen enkelte dager vil få konsekvenser for godstrafikken på denne banestrekningen. Første stengning på strekningen Grefsen-Alnabru blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
  • Hvis en streik hindrer at signafeil i Trondheim ikke kan rettes, kan det få konsekvenser for godstrafikken. 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen