En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen.
En eventuell streik kan føre til perioder hvor togene må parkeres, blant annet på Gjøvikbanen. (Foto: Øystein Grue)

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Bane NOR har mottatt melding om plassfratredelse for til sammen 101 medarbeidere fra LO Stat og YS. Disse blir tatt ut i streik fra tirsdag morgen dersom mandagens mekling ikke fører til enighet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I forhandlingene om nye tariffavtaler for Bane NOR mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, ble det i januar oppnådd enighet med Unio og SAN.

Dessverre var det ikke mulig å bli enige med LO Stat og YS, som valgte å bryte forhandlingene. Partene møtes dermed til mekling hos Riksmegleren mandag 26. februar. Dersom meklingen ikke fører fram, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse tirsdag 27. februar.

En eventuell streik vil ramme persontrafikken på Gjøvikbanen enkelte dager. Også Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt. Det samme gjelder godstrafikk til Trondheim. Vi oppfordrer passasjerer til å sjekke banenor.no og nettsidene til togselskapene.

Persontrafikk

  • Gjøvikbanen må stenges helt enkelte dager. Første stengning på strekningen Gjøvik-Oslo S blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
  • Også trafikken på Kongsvingerbanen blir berørt enkelte dager. Vi kommer tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
  • Enkelte datoer vil stasjoner i Trondheimsområdet ha redusert bemanning eller være stengt. Dette gjelder stasjonene Trondheim S, Støren, Hell og Kopperå. Trafikken på Rørosbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen vil bli berørt av dette.
  • Signalberedskapen i Trondheim er tatt ut i streik. Dette medfører trafikken kan rammes hvis det oppstår feil som ikke kan rettes på grunn av streiken. Dette gjelder strekningene Oppdal-Steinkjer, Røros-Støren og Meråkerbanen.Vi vil komme tilbake til konsekvenser hvis dette skjer.
  • Flytoget går i utgangspunktet som normalt.

Godstrafikk

  • En eventuell streik vil få konsekvenser for godstog som har stoppested Trondheim. Vi vil komme tilbake til hvilke datoer dette gjelder.
  • Godstog som skal passere gjennom Trondheim vil ikke bli rammet.
  • Stengingen av Gjøvikbanen enkelte dager vil få konsekvenser for godstrafikken på denne banestrekningen. Første stengning på strekningen Grefsen-Alnabru blir tirsdag 27. februar fra kl. 06.30-14.00.
  • Hvis en streik hindrer at signafeil i Trondheim ikke kan rettes, kan det få konsekvenser for godstrafikken. 

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen