Fjerntog på Nordlandsbanen.
Fjerntog på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Jernbanedirektoratet har nå sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 2 Nord til de prekvalifiserte togselskapene. Trafikkpakken omfatter persontrafikken på de ikke-elektrifiserte banene, samt fjerntogtilbudet Oslo-Trondheim.

  • Tog
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I konkurransegrunnlaget legges det til grunn at trafikken på disse banene minst skal videreføres på dagens nivå. Det betyr at togtilbudet skal være minst like godt som hva det er i dag. Trafikkpakke 2 omfatter all togtrafikk på Rørosbanen, Nordlandsbanen, regiontrafikken i Trøndelag («Trønderbanen»), Meråkerbanen, Raumabanen og fjerntrafikken mellom Oslo og Trondheim. Fristen for å levere tilbud er satt til 17. august i år, og kontraktsinngåelse planlegges i desember. Den valgte operatøren skal starte opp trafikken i desember 2019.

Målet med konkurransen

Målsettingen med konkurranseutsettingen av persontrafikken er å få mer persontrafikk med tog for de pengene som bevilges, samt at det skal bli flere som velger toget og at passasjerene skal bli mer fornøyde. Videre skal konkurranseutsettingen av togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord bidra til å:

Regiontog på "Trønderbanen". Foto: Njål Svingheim
  • Videreutvikle regiontogtilbudet  («Trønderbanen») som stammen i kollektivtrafikken i Trøndelag
  • Sikre best mulig utnyttelse av togsettene, samt godt vedlikehold av disse
  • Sikre enn vellykket innføring av nye togtyper i området
  • Etablere en effektiv, kunde- og markedsorientert organisasjon som driver trafikken
  • Etablere et godt samarbeid med berørte kommuner og fylkeskommuner
  • Få på plass et mest mulig sømløst tilbud mellom persontogtrafikk som inngår i Trafikkpakken og øvrig kollektivtransport
  • Få til utprøving av ny teknologi med nullutslippstog på en eller flere linjer i Trafikkpakken

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen