Her, over Beitstadsundet, skal den 580 meter lange Beitstadsundbrua bygges.
Her, over Beitstadsundet, skal den 580 meter lange Beitstadsundbrua bygges. (Foto: Statens vegvesen)

Konklusjon etter klagebehandling: Ingen endring i tildelingen av Beitstadsundbrua

PNC Norge AS og Skanska Norge AS klaget på Statens vegvesens tildeling av Beitstadsundbrua. Statens vegvesen har behandlet klagene. Konklusjonen er at tildelingen opprettholdes.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

6. november ble Sichuan Road and Bridge Group tildelt oppdraget med å bygge fv. 17 Beitstadsundbrua. Klagefristen ble satt til 16. november. Det var til sammen tre entreprenører som leverte inn tilbud: Sichuan Road and Bridge Group, PNC Norge AS og Skanska Norge AS.

To klager er vurdert

Statens vegvesen mottok i forrige uke to klager på tildelingen: En klage fra PNC Norge AS og en klage fra Skanska Norge AS.

- Våre jurister har nå vurdert samtlige punkt i klagene fra de to entreprenørene. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å endre tildelingen, sier prosjektleder for Fv.17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.

Det betyr at klagene ikke tas til følge, og at tildelingen av oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua til Sichuan Road and Bridge Group opprettholdes.

Slik konkluderte de to entreprenørene som klaget

Statens vegvesen mottok klagen fra PNC Norge AS, via advokatfirmaet Hjort DA, 14. november. De avsluttet klagen sin med følgende:
 «SVV har foretatt en mangelfull og feilaktig vurdering av Sichuans oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, og har derfor ikke grunnlag for å fastslå at Sichuan oppfyller disse kravene. Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav medfører at Sichuan skal avvises fra konkurransen, jf. anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav a). Plikt til å avvise Sichuan kan i tillegg følge av manglende oppfyllelse av kontraktens språkkrav og manglende signaturrett. Kontrakten må da tildeles PNC.»

Statens vegvesen mottok klagen fra Skanska Norge AS 15. november. De avsluttet klagen sin med følgende:
«Som det fremgår ovenfor mener Skanska at både SRBG og PNC skulle vært avvist fra konkurransen, og at kontrakten følgelig skulle blitt tildelt Skanska. Vi anmoder om at SVV omgjør sin beslutning om å tildele kontrakten til SRBG og tildeler kontrakten til Skanska som eneste kvalifiserte leverandør».

Når Statens vegvesen mottar klager på tildelinger, er det alltid en gruppe jurister som vurderer klagene.

- Vi har lang erfaring med klagebehandling. Våre jurister er ikke enig i konklusjonen til klagerne. Vi har i dag sendt resultatet av klagebehandlingen til PNC Norge AS og Skanska Norge AS, sier Jo Bernt Brønstad.

Vedståelsesfristen, det vil si den datoen entreprenørene er forpliktet til å vedstå seg tilbudet de har gitt, er forlenget til 11. desember.

- Vi vil inngå kontrakt i perioden mellom 29. november og 11. desember, sier Brønstad.

Urealistisk med oppstart i begynnelsen av desember

Hele prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm skal være ferdig høsten 2019. Prosjektet er delt inn i seks kontrakter, hvorav fv. 17 Beitstadsundbrua er en av dem.

Akkurat nå pågår bygging av 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova for fullt (se film her). Skanska Norge AS er entreprenør.

- Vi har jobbet godt i alle ledd for å holde ønsket fremdriftsplan, og har klart det. Nå ser vi imidlertid at tidsplanen for Beitstadsundbrua henger i en tynn tråd, sier Brønstad.

I et byggeprosjekt av denne størrelsesorden, er det mange løp som foregår samtidig og som virker inn på hverandre. Byggetiden på Beitstadsundbrua er i utgangspunktet stram, og Statens vegvesen har lagt opp til at det skulle være mulig for en entreprenør å starte bygging i begynnelsen av desember.

- Dette er ikke lenger realistisk, sier Brønstad.

Statens vegvesen bygger prosjektet Fv.17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm på oppdrag fra vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Til toppen