Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Multiconsult skal prosjektere nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Dette er den første store kontraktsinngåelsen etter at Bane NOR ble opprettet ved årsskiftet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system 20 anlegg, og denne strekningen inngår ikke i prosjektet.

Fornyelse av KL med AT på Kongsvingerbanen har allerede vært igjennom en prosjektering for noen år siden, men ble i 2015 stanset av ønsket til Statens Järnvägar om å få kjøre flere tog mellom Oslo og Stockholm.

- Vi har nå fått løfte om disponering på dagtid både ukedager og helger og det gjør det hele mye enklere, sier prosjektleder John Ringerud. Prosjektering fra 2011 danner utgangspunktet for dette prosjektet. Det skal utarbeides en revidert/ utvidet byggeplan for hele strekningen, som gir et komplett arbeidsunderlag for prosjektet.

Starter anleggsarbeidet flere steder samtidig

Byggestart planlegges neste år og med fullføring i 2019.- På delstrekningen Lillestrøm – Årnes skal byggingen starte fra Lillestrøm, men vi vurderer også å starte fra Årnes mot Lillestrøm, sier Ringerud. Mellom Årnes og Kongsvinger er det antakelig mest hensiktsmessig å begynne fra sistnevnte på grunn av parkeringsområder og sidespor som skal brukes.

Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger – Oslo. Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er også en viktig godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen