Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Kongsvingerbanen får nytt strømforsyningsanlegg

Multiconsult skal prosjektere nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Dette er den første store kontraktsinngåelsen etter at Bane NOR ble opprettet ved årsskiftet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten på 15,5 millioner kroner ble undertegnet 5. januar av prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Infrastrukturprosjekter og Multiconsults direktør for samferdsel og infrastruktur, Morten Alstad. Kontrakten innholder også prosjektering av nytt svakstrømsanlegg.

Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og modent for utskifting. Det skal byttes både KL og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Fra Åbogen til Sverige ble det på midten av 90-tallet bygget om til system 20 anlegg, og denne strekningen inngår ikke i prosjektet.

Fornyelse av KL med AT på Kongsvingerbanen har allerede vært igjennom en prosjektering for noen år siden, men ble i 2015 stanset av ønsket til Statens Järnvägar om å få kjøre flere tog mellom Oslo og Stockholm.

- Vi har nå fått løfte om disponering på dagtid både ukedager og helger og det gjør det hele mye enklere, sier prosjektleder John Ringerud. Prosjektering fra 2011 danner utgangspunktet for dette prosjektet. Det skal utarbeides en revidert/ utvidet byggeplan for hele strekningen, som gir et komplett arbeidsunderlag for prosjektet.

Starter anleggsarbeidet flere steder samtidig

Byggestart planlegges neste år og med fullføring i 2019.- På delstrekningen Lillestrøm – Årnes skal byggingen starte fra Lillestrøm, men vi vurderer også å starte fra Årnes mot Lillestrøm, sier Ringerud. Mellom Årnes og Kongsvinger er det antakelig mest hensiktsmessig å begynne fra sistnevnte på grunn av parkeringsområder og sidespor som skal brukes.

Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. Trafikken på Kongsvingerbanen består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%). Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger – Oslo. Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er også en viktig godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen