Konferanse: Scandinavian Rail Development

Konferanse: Scandinavian Rail Development

30. april arrangeres konferansen Scandinavian Rail Development på Oslo Kongressenter, Folkets hus.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På konferansen vil du møte strategene, finansmiljøene, og innovatørene bak utbyggingen av jernbanenettet i Skandinavia. Konferansen tilrettelegger for presentasjoner og diskusjoner rundt investeringsplaner for regionens jernbanenett. Du vil i tillegg treffe operatørene for både gods- og persontransport, samt leverandørene av infrastruktur for jernbane.

Les mer om konferansen her.

Foredragene vil se nærmere på:

  • Jernbaneverket om implementering av Nasjonal Transportplan mot 2023
  • Sikkerhet på det skandinaviske jernbanenettet
  • Privat finansiering av høyhastighetstog i Sverige
  • Best practice på togkryss
  • Best i klassen på innføring av ERTMS
  • Innovasjon innen Rolling Stock
  • Vedlikehold av jernbanenettet i Skandinavia
  • Forbedret transportforbindelser på begge sider av Fehmarn-stredet
  • Utvikling av integrert regionalt jernbanenettverk for Øresund - Visjon for 2070

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen