Konferanse: Scandinavian Rail Development

Konferanse: Scandinavian Rail Development

30. april arrangeres konferansen Scandinavian Rail Development på Oslo Kongressenter, Folkets hus.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På konferansen vil du møte strategene, finansmiljøene, og innovatørene bak utbyggingen av jernbanenettet i Skandinavia. Konferansen tilrettelegger for presentasjoner og diskusjoner rundt investeringsplaner for regionens jernbanenett. Du vil i tillegg treffe operatørene for både gods- og persontransport, samt leverandørene av infrastruktur for jernbane.

Les mer om konferansen her.

Foredragene vil se nærmere på:

  • Jernbaneverket om implementering av Nasjonal Transportplan mot 2023
  • Sikkerhet på det skandinaviske jernbanenettet
  • Privat finansiering av høyhastighetstog i Sverige
  • Best practice på togkryss
  • Best i klassen på innføring av ERTMS
  • Innovasjon innen Rolling Stock
  • Vedlikehold av jernbanenettet i Skandinavia
  • Forbedret transportforbindelser på begge sider av Fehmarn-stredet
  • Utvikling av integrert regionalt jernbanenettverk for Øresund - Visjon for 2070

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen