Kom med forslag til Vakre vegers pris

Kom med forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen inviterer alle til å foreslå kandidater til Vakre vegers pris. Det skal deles ut to priser. En pris skal gå til et nyere anlegg. Den andre prisen skal gå til et anlegg som fremhever seg i forhold til estetikk og drift og vedlikehold. Prisen er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

[factbox id="1"]

Alle kan sende inn forslag

– Alle kan komme med forslag til kandidater, sier Sunniva Schjetne og Alf Støle i fagsekretariatet i Vegdirektoratet.

– Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler, kollektivanlegg eller tilhørende anlegg og utstyr. Du må legge ved en begrunnelse for forslaget og dokumentasjon av anlegget, helst foto, sier de.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Vakre vegers pris for 2014 ble tildelt Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

Kompetent jury

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund, Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom (KORO).

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen