Kom med forslag til Vakre vegers pris

Kom med forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen inviterer alle til å foreslå kandidater til Vakre vegers pris. Det skal deles ut to priser. En pris skal gå til et nyere anlegg. Den andre prisen skal gå til et anlegg som fremhever seg i forhold til estetikk og drift og vedlikehold. Prisen er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

[factbox id="1"]

Alle kan sende inn forslag

– Alle kan komme med forslag til kandidater, sier Sunniva Schjetne og Alf Støle i fagsekretariatet i Vegdirektoratet.

– Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler, kollektivanlegg eller tilhørende anlegg og utstyr. Du må legge ved en begrunnelse for forslaget og dokumentasjon av anlegget, helst foto, sier de.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Vakre vegers pris for 2014 ble tildelt Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

Kompetent jury

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund, Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom (KORO).

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen