Kom med forslag til Vakre vegers pris

Kom med forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen inviterer alle til å foreslå kandidater til Vakre vegers pris. Det skal deles ut to priser. En pris skal gå til et nyere anlegg. Den andre prisen skal gå til et anlegg som fremhever seg i forhold til estetikk og drift og vedlikehold. Prisen er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

[factbox id="1"]

Alle kan sende inn forslag

– Alle kan komme med forslag til kandidater, sier Sunniva Schjetne og Alf Støle i fagsekretariatet i Vegdirektoratet.

– Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler, kollektivanlegg eller tilhørende anlegg og utstyr. Du må legge ved en begrunnelse for forslaget og dokumentasjon av anlegget, helst foto, sier de.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Vakre vegers pris for 2014 ble tildelt Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

Kompetent jury

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund, Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom (KORO).

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen