Kom med forslag til Vakre vegers pris

Kom med forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen inviterer alle til å foreslå kandidater til Vakre vegers pris. Det skal deles ut to priser. En pris skal gå til et nyere anlegg. Den andre prisen skal gå til et anlegg som fremhever seg i forhold til estetikk og drift og vedlikehold. Prisen er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

[factbox id="1"]

Alle kan sende inn forslag

– Alle kan komme med forslag til kandidater, sier Sunniva Schjetne og Alf Støle i fagsekretariatet i Vegdirektoratet.

– Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler, kollektivanlegg eller tilhørende anlegg og utstyr. Du må legge ved en begrunnelse for forslaget og dokumentasjon av anlegget, helst foto, sier de.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Vakre vegers pris for 2014 ble tildelt Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

Kompetent jury

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund, Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom (KORO).

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen