Kom med forslag til Vakre vegers pris

Kom med forslag til Vakre vegers pris

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen inviterer alle til å foreslå kandidater til Vakre vegers pris. Det skal deles ut to priser. En pris skal gå til et nyere anlegg. Den andre prisen skal gå til et anlegg som fremhever seg i forhold til estetikk og drift og vedlikehold. Prisen er en hederspris for veg- og gateanlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

[factbox id="1"]

Alle kan sende inn forslag

– Alle kan komme med forslag til kandidater, sier Sunniva Schjetne og Alf Støle i fagsekretariatet i Vegdirektoratet.

– Anlegget må være en del av det offentlige vegnettet. Det kan være veger, gater, bruer, tunneler, kollektivanlegg eller tilhørende anlegg og utstyr. Du må legge ved en begrunnelse for forslaget og dokumentasjon av anlegget, helst foto, sier de.

Prisen kan tildeles hele eller deler av et anlegg. Anlegget må være helhetlig utformet i forhold til omgivelsene og fungere godt med tanke på miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og teknologi.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Vakre vegers pris for 2014 ble tildelt Skjarvelandet på Havøysundvegen i Finnmark og Kongevegen over Filefjell. I tillegg fikk Driftskontrakt Vestfold øst hedrende omtale.

Kompetent jury

Alle forslagene blir vurdert av en jury, som består av åtte medlemmer. I tillegg til vegdirektøren, oppnevnes et jurymedlem hver fra Norske landskapsarkitekters forening, Norske arkitekters landsforbund, Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom (KORO).

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen