Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

[factbox id="1"]

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling» i samfunnsplanleggingen:

  • Tett bebyggelse innenfor tettstedsgrensen (fortetting)
  • Bevaring av «skog og mark» – gjennom klar grense mot omland
  • Redusert energibruk og utslipp fra transport (utslippsreduksjon)
  • Redusert energiforbruk i bygg og bystruktur
  • En mangfoldig, funksjonsblandet og levende by (mixed-use, timinuttersbyen)

Les om frokostseminaret her.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen