Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

[factbox id="1"]

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling» i samfunnsplanleggingen:

  • Tett bebyggelse innenfor tettstedsgrensen (fortetting)
  • Bevaring av «skog og mark» – gjennom klar grense mot omland
  • Redusert energibruk og utslipp fra transport (utslippsreduksjon)
  • Redusert energiforbruk i bygg og bystruktur
  • En mangfoldig, funksjonsblandet og levende by (mixed-use, timinuttersbyen)

Les om frokostseminaret her.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen