Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Knutepunktsutvikling har lenge vært et ideal i kompakt byutvikling, og framheves også i regjeringens nye planretningslinje som kom høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

[factbox id="1"]

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling» i samfunnsplanleggingen:

  • Tett bebyggelse innenfor tettstedsgrensen (fortetting)
  • Bevaring av «skog og mark» – gjennom klar grense mot omland
  • Redusert energibruk og utslipp fra transport (utslippsreduksjon)
  • Redusert energiforbruk i bygg og bystruktur
  • En mangfoldig, funksjonsblandet og levende by (mixed-use, timinuttersbyen)

Les om frokostseminaret her.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen