Knuser stein til ny veg

Knuser stein til ny veg

Knuseverket i Slettebrekka næringspark sørger for at det blir finmasser til bygging av fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka. Knuseverket tar imot sprengte masser fra veganlegget og gjør dette om til pukk og grus, som senere skal benyttes til vegoverbygningen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Knuseverket ble etablert rett før jul. For en ukes tid siden kom knuseverk nr. 2 på plass. Det betyr at det ene verket produserer grove masser og det andre finere masser. De er plassert blant omliggende bedrifter i næringsparken. Men når knusingen pågår vil det bli støy også inn mot boligene i nærheten. Statens vegvesen har forståelse for at naboer reagerer på støyen, som et uvant innslag i nærmiljøet.

Men knusing av masser er en helt nødvendig del av vegbygging, også for gjennomføring av Askøypakken.

Holder kravene

Entreprenøren har foretatt støymålinger som bekrefter at støyen ligger innenfor kravene som gjelder i retningslinjene for anleggsarbeid. Det foreligger selvsagt godkjenning for plasseringen av knuseverket i næringsparken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="1"]

Statens vegvesen forholder seg til gjeldende retningslinjene under vegbygging. Utsprengte masser - som passer til vegbygging – er aktuelle for knusing, også på dette vegprosjektet.

Mellom 7 og 15

Kort transport fra knuseverk til byggeplass for veganlegget gir mindre steintransport og dermed reduserte ulemper for øvrig trafikk på Askøy.

Når det gjelder delprosjektet på fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka kan knusing pågå mellom kl. 07.00 og 15.00. Men verket er bare i drift når det er masser som skal knuses innenfor denne perioden.

En må regne med at knuseverket vil være i drift videre gjennom 2017.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen