Knuser stein til ny veg

Knuser stein til ny veg

Knuseverket i Slettebrekka næringspark sørger for at det blir finmasser til bygging av fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka. Knuseverket tar imot sprengte masser fra veganlegget og gjør dette om til pukk og grus, som senere skal benyttes til vegoverbygningen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Knuseverket ble etablert rett før jul. For en ukes tid siden kom knuseverk nr. 2 på plass. Det betyr at det ene verket produserer grove masser og det andre finere masser. De er plassert blant omliggende bedrifter i næringsparken. Men når knusingen pågår vil det bli støy også inn mot boligene i nærheten. Statens vegvesen har forståelse for at naboer reagerer på støyen, som et uvant innslag i nærmiljøet.

Men knusing av masser er en helt nødvendig del av vegbygging, også for gjennomføring av Askøypakken.

Holder kravene

Entreprenøren har foretatt støymålinger som bekrefter at støyen ligger innenfor kravene som gjelder i retningslinjene for anleggsarbeid. Det foreligger selvsagt godkjenning for plasseringen av knuseverket i næringsparken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="1"]

Statens vegvesen forholder seg til gjeldende retningslinjene under vegbygging. Utsprengte masser - som passer til vegbygging – er aktuelle for knusing, også på dette vegprosjektet.

Mellom 7 og 15

Kort transport fra knuseverk til byggeplass for veganlegget gir mindre steintransport og dermed reduserte ulemper for øvrig trafikk på Askøy.

Når det gjelder delprosjektet på fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka kan knusing pågå mellom kl. 07.00 og 15.00. Men verket er bare i drift når det er masser som skal knuses innenfor denne perioden.

En må regne med at knuseverket vil være i drift videre gjennom 2017.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen