Klippet snora for nytt dobbeltspor langs Mjøsa

Klippet snora for nytt dobbeltspor langs Mjøsa

– Dette er en merkedag, sa samferdselsministeren da han klippet snora for det nye dobbeltsporet langs Mjøsa lørdag 12. desember. 150 gjester med norske flagg og en minister med saks og åpningsbånd ønsket rutetog 317 velkommen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Litt over 13:30 rullet rutetoget til Lillehammer inn på det nye dobbeltsporet i strålende vintersol. Sist det var høytidelig åpning av jernbane i området var i 1880. I 135 år har den gamle jernbanetraseen snirklet seg langs Mjøsas bredder, fram til de 17 ferske kilometerne med nytt dobbeltspor ble tatt i bruk 02:30 den 1. desember.

[img id="1"]

– I dag åpner vi den første InterCity-strekningen med nytt dobbeltspor på Dovrebanen. Passasjerer og godstransportører kan nå glede seg over 17 kilometer med nytt dobbeltspor som gir flere fordeler. Jeg vil trekke fram et bedre togtilbud, økt komfort for de reisende, bedre punktlighet og bedre trafikkavvikling. Etter hvert som dobbeltsporet blir forlenget i nord og sør vil vi også oppnå store reduksjoner i reisetiden, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sin åpningstale, som ble holdt langs det nye sporet før rutetoget ankom for et kort stopp.

Signalgutta holdt snora

Sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger tok han plass foran toget og erklærte det nye sporet for åpnet mens han klippet silkebåndet i nasjonalfargene.

Snorholdere var Audun Holtet og Lars Grimen Aas fra Jernbaneverkets signalmiljø. De representerer en stor og viktig gjeng som har stått på døgnet rundt i en lengre periode for å sørge for at premieren på det nyinstallerte Thales-anlegget skulle gå som smurt. Solvik-Olsen er imponert over hva prosjektet har fått til på den korte tiden som har gått siden offisiell byggestart i 2012.

[img id="2"]

Roser samarbeidet

– Jeg vil gjerne trekke fram det gode samarbeidet som Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. De to etatene har samarbeidet om både detaljprosjektering og utbygging. Det har vært utfordringer underveis, men store kostnader er spart ved å bygge vei og bane samtidig, anslagsvis om lag 400 millioner kroner totalt, sa samferdselsministeren til de frammøtte.

Mange gevinster å feire

Fra 1. desember har togtrafikken mellom Langset og Kleverud blitt styrt av et helt nytt signalanlegg, for første gang brukt på persontrafikk i Norge.

– Nå loses også togtrafikken gjennom tre nye tunneler. Alle er bygget vedlikeholdsfrie med total utstøping og vanntett membran. Denne byggemetoden er ny i jernbane-Norge. Den lengste togtunnelen er nesten fire kilometer lang og gjør bygda Morskogen togfritt. Bygda har fått stillheten tilbake etter 135 år med togtrafikk, sa Elisabeth Enger da hun talte ved det nye dobbeltsporet.

Men prosjektet er ikke helt i mål enda. Det gjenstår et lite år til.

– Fram til høsten 2016 skal prosjektet gjøre seg helt ferdige. Lokalveger skal bygges og gammel jernbane gjøres om til turvegen Mjøstråkk. 17 kilometer med sammenhengende turveg er unikt. Flere steder har prosjektet økt tilgjengeligheten til strandsonen for allmennheten og bygger blant annet båtplasser, molo, ballplasser og badeplasser, sa Enger.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen