Klimatoget underveis til Paris

Klimatoget underveis til Paris

Klokken 11.25 torsdag gikk "Klimatoget" fra Oslo. 160 engasjerte passasjerer reiser med tog til Paris for å følge klimaforhandlingene på nært hold. NSB stilte med ekstratog til Gøteborg.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

-NSB kjører dette toget fordi vi ønsker å markere oss som en del av løsningen for klimautfordringen og fordi vi ønsker å støtte opp om klimaforkjemperne som skal til Paris og delta på aktiviteter i tilknytning til FNs store klimakonferanse, sier NSBs miljøsjef Margrethe Sagevik.

[img id="1"]

Turen kjøres i samarbeid med bland andre Naturvernforbundet, Klimaalliansen, Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Markeringer og taler

Før avgang fra Oslo S var det markeringer og taler der organisasjonene la vekt på hvor viktig det nå er at det oppnås resultater i klimapolitikken. Klima- og miljøminister Tone Sundtoft (H) sa at klimapolitikken er høyt på regjeringens dagsorden og at hun forsto organisasjonenes utålmodighet på området. Sundtoft inviterte til videre dialog om klimaspørsmålene også etter Paris-møtet.

– God togtur sørover og nyt turen, sa miljøvernministeren.

Vil ha bedre forbindelser

[img id="2"]

Fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz tar samtidig til orde for å bedre togforbindelsene fra Norge til Europa. I et brev til Samferdselsministeren foreslår Naturvernforbundet og de andre organisasjonene at det legges opp til å minst komme opp det nivået vi hadde inntil 2004 da det ble slutt på direkte tog mellom Oslo og København.

– Et første steg bør være å få laget en felles ruteinfomasjonsdatabse for togreiser i Norden, sier Schlaupitz. Blant forslagene er også gjenoppretting av nattoget til København og å arbeide for bedre forbindelser videre sørover.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen