Klimatoget underveis til Paris

Klimatoget underveis til Paris

Klokken 11.25 torsdag gikk "Klimatoget" fra Oslo. 160 engasjerte passasjerer reiser med tog til Paris for å følge klimaforhandlingene på nært hold. NSB stilte med ekstratog til Gøteborg.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

-NSB kjører dette toget fordi vi ønsker å markere oss som en del av løsningen for klimautfordringen og fordi vi ønsker å støtte opp om klimaforkjemperne som skal til Paris og delta på aktiviteter i tilknytning til FNs store klimakonferanse, sier NSBs miljøsjef Margrethe Sagevik.

[img id="1"]

Turen kjøres i samarbeid med bland andre Naturvernforbundet, Klimaalliansen, Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Markeringer og taler

Før avgang fra Oslo S var det markeringer og taler der organisasjonene la vekt på hvor viktig det nå er at det oppnås resultater i klimapolitikken. Klima- og miljøminister Tone Sundtoft (H) sa at klimapolitikken er høyt på regjeringens dagsorden og at hun forsto organisasjonenes utålmodighet på området. Sundtoft inviterte til videre dialog om klimaspørsmålene også etter Paris-møtet.

– God togtur sørover og nyt turen, sa miljøvernministeren.

Vil ha bedre forbindelser

[img id="2"]

Fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz tar samtidig til orde for å bedre togforbindelsene fra Norge til Europa. I et brev til Samferdselsministeren foreslår Naturvernforbundet og de andre organisasjonene at det legges opp til å minst komme opp det nivået vi hadde inntil 2004 da det ble slutt på direkte tog mellom Oslo og København.

– Et første steg bør være å få laget en felles ruteinfomasjonsdatabse for togreiser i Norden, sier Schlaupitz. Blant forslagene er også gjenoppretting av nattoget til København og å arbeide for bedre forbindelser videre sørover.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen