Klimaendringene gjør norsk vannkraft mer verdifull

Klimaendringene gjør norsk vannkraft mer verdifull

Mer nedbør som følge av klimaendringene, gjør at vannkraftpotensialet øker. Det betyr at norske vannkraftverk i framtiden kan produsere mer strøm enn i dag. Tilsiget fordeler seg også jevnere gjennom året, noe som reduserer faren for tomme magasiner og strømknapphet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Klimaendringene gjør at verdien av det eksisterende produksjonsapparatet for vannkraft øker. Mer nedbør gir både bedre energisikkerhet for strømkundene, og mulighet for høyere avkastning for kraftprodusentene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Begrenset kapasitet i kablene til andre land vil begrense eksportmulighetene, noe som vil slå ut i lavere priser som demper den potensielle inntektsgevinsten av økt ressurstilgang. Beregninger NVE har foretatt, viser også at en del av økningen i tilsig ikke kan utnyttes med dagens produksjonsapparat på grunn av såkalt flomtap.

- Rapporten vi har laget tar utgangspunkt i dagens kraftsystem. Et spørsmål vi nå må stille oss, er hvordan kraftsystemet bør utvikles for at vi skal få mest mulig glede av det økte tilsiget. Det er viktig å se på hvordan vi kan erstatte fossil energi med fornybar energi, slik at klimautslippene går ned. Rett utvekslingskapasitet til utlandet er også viktig for å kunne hente ut størst mulig verdier av norsk vannkraft, understreker Sanderud.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen