Klart for utbygging på Sola

Klart for utbygging på Sola

-Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Han peker på at det i dag er lav kapasitet både i ankomsthallene og i innsjekkingsområdet i terminalen.

- Dette har særlig vært krevende i chartersesongen, sier Lorentzen. Utbyggingen er en del av «Solaløftet», som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

- For mange reisende representerer Stavanger lufthavn det første møtet med regionen vår. For andre starter reisen ut i verden her. Målet er at vi har en terminal som vokser i takt med passasjerveksten, sier Lorentzen. Arbeidet vil pågå frem til våren 2018, men første fase vil bli tatt i bruk allerede sommeren 2015.

En motor

- Stavanger lufthavn har spilt en avgjørende rolle i arbeidet med å utvikle regionen til hva den er i dag, og Avinor ser fram til å bidra i dette arbeidet også framover, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, som også takker for det lokale engasjementet rundt lufthavnen.

- Vi opplever at lokalpolitikerne og næringslivet i regionen skjønner viktigheten av et godt flytilbud, og Avinor setter pris på de innspillene vi har fått gjennom mange år, sier han.

5 000 kvadratmeter

Nybygget blir på rundt 5 000 kvadratmeter, men samtidig vil det gjøres ombygginger på 5 000 kvadratmeter. Den utvidede terminalen vil kunne håndtere over 6 millioner passasjerer i året, og skal være gjennomført 30. juni 2018.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen