Klart for utbygging på Sola

Klart for utbygging på Sola

-Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Han peker på at det i dag er lav kapasitet både i ankomsthallene og i innsjekkingsområdet i terminalen.

- Dette har særlig vært krevende i chartersesongen, sier Lorentzen. Utbyggingen er en del av «Solaløftet», som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

- For mange reisende representerer Stavanger lufthavn det første møtet med regionen vår. For andre starter reisen ut i verden her. Målet er at vi har en terminal som vokser i takt med passasjerveksten, sier Lorentzen. Arbeidet vil pågå frem til våren 2018, men første fase vil bli tatt i bruk allerede sommeren 2015.

En motor

- Stavanger lufthavn har spilt en avgjørende rolle i arbeidet med å utvikle regionen til hva den er i dag, og Avinor ser fram til å bidra i dette arbeidet også framover, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, som også takker for det lokale engasjementet rundt lufthavnen.

- Vi opplever at lokalpolitikerne og næringslivet i regionen skjønner viktigheten av et godt flytilbud, og Avinor setter pris på de innspillene vi har fått gjennom mange år, sier han.

5 000 kvadratmeter

Nybygget blir på rundt 5 000 kvadratmeter, men samtidig vil det gjøres ombygginger på 5 000 kvadratmeter. Den utvidede terminalen vil kunne håndtere over 6 millioner passasjerer i året, og skal være gjennomført 30. juni 2018.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen