Klart for utbygging på Sola

Klart for utbygging på Sola

Stavanger lufthavn Sola skal øke kapasiteten og servicetilbudet for reisende. Utvidelsen skal være gjennomført 30. juni 2018.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Øker kapasiteten

 

[img id="1"]

Utbyggingen av Stavanger lufthavn Sola er en del av Solaløftet, som er den langsiktige planen for utbyggingen av lufthavnen. Det er i dag lav kapasitet både i ankomsthallene og innsjekkingsområdet i terminalen.

- Kapasitetsmessig representerer utbyggingen et løft for Stavanger lufthavn, og vi håper det vil være med å gjøre reisen enklere. Det dreier seg både om mer plass og et styrket servicetilbud. Dette har vært særlig krevende i chartersesongen, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Nybygget vil bli på rundt 5 000 kvadratmeter. Samtidig vil det gjøres ombygginger på 5 000 kvadratmeter. Den utvidede terminalen vil kunne håndtere mer enn 6 millioner passasjerer i året.

Arbeidet vil pågå frem til våren 2018, men første fase vil bli tatt i bruk allerede sommeren 2015.

To bagasjeanlegg

I forbindelse med kapasitetsutvidelsene skal det også bygges et nytt bagasjeanlegg, slik at Stavanger lufthavn kan tilby de reisende to anlegg ved ankomst. Dette gir også mindre sårbarhet ved eventuelle driftsforstyrrelser.

-For mange reisende representerer Stavanger lufthavn det første møtet med regionen vår. For andre starter reisen ut i verden her. Målet er at vi har en terminal som vokser i takt med passasjerveksten, avslutter Lorentzen.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen