Klart for kontrakt om Bøkfjordbrua

Klart for kontrakt om Bøkfjordbrua

Statens vegvesen er klar for å tegne kontrakt med HAK Entreprenør AS og Schachtbau Nordhausen Stahlbau GMbH om bygging av Bøkfjordbrua på E105 i Sør-Varanger.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet og det tyske firmaet leverte det laveste tilbudet da tilbudsfristen gikk ut for vel tre uker siden. HAK Entreprenør AS lå lavest på pris også i den første anbudskonkurransen, som Statens vegvesen avlyste på grunn av mangler i konkurransegrunnlaget.

[img id="1"]

Klagefristen er nå ute, og avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark regner med at den formelle kontraktsinngåelsen kan skje i løpet av kort tid. Kontraktssummen er på nær 117 millioner kroner.

Bøkfjordbrua er en 284 meter lang buebru av stål, og skal bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes. Brua er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen fra E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog.

- Nå håper vi at byggearbeidet kan komme i gang raskt, slik at brua og dermed hele vegstrekningen kan fullføres i løpet av 2017, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki.

Les mer om prosjektet her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen