Klart for kontrakt om Bøkfjordbrua

Klart for kontrakt om Bøkfjordbrua

Statens vegvesen er klar for å tegne kontrakt med HAK Entreprenør AS og Schachtbau Nordhausen Stahlbau GMbH om bygging av Bøkfjordbrua på E105 i Sør-Varanger.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet og det tyske firmaet leverte det laveste tilbudet da tilbudsfristen gikk ut for vel tre uker siden. HAK Entreprenør AS lå lavest på pris også i den første anbudskonkurransen, som Statens vegvesen avlyste på grunn av mangler i konkurransegrunnlaget.

[img id="1"]

Klagefristen er nå ute, og avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark regner med at den formelle kontraktsinngåelsen kan skje i løpet av kort tid. Kontraktssummen er på nær 117 millioner kroner.

Bøkfjordbrua er en 284 meter lang buebru av stål, og skal bygges 200 meter nedenfor den eksisterende brua ved Elvenes. Brua er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen fra E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog.

- Nå håper vi at byggearbeidet kan komme i gang raskt, slik at brua og dermed hele vegstrekningen kan fullføres i løpet av 2017, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki.

Les mer om prosjektet her.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen