Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) for bygging av nye Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

- Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen.

- I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen, legger han til.

[img id="1"]

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur.

- Dette blir et helt nytt kryssingsspor mellom Narvik og Straumsnes stasjoner og vil bety mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen, sier Grenersen.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, samt drenering og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor. De forberedende arbeidene med etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding vil være ferdigstilt før oppstart.

Våren 2017 skal så de jernbanetekniske arbeidene begynne. Det nye sporet kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,8 og 9,3 og blir i en enkeltsporet tunnel innenfor den eksisterende traseen. Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir Djupvik kryssingsspor.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen