Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) for bygging av nye Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

- Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen.

- I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen, legger han til.

[img id="1"]

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur.

- Dette blir et helt nytt kryssingsspor mellom Narvik og Straumsnes stasjoner og vil bety mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen, sier Grenersen.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, samt drenering og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor. De forberedende arbeidene med etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding vil være ferdigstilt før oppstart.

Våren 2017 skal så de jernbanetekniske arbeidene begynne. Det nye sporet kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,8 og 9,3 og blir i en enkeltsporet tunnel innenfor den eksisterende traseen. Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir Djupvik kryssingsspor.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen