Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Klart for bygging av Djupvik kryssingsspor

Jernbaneverket har inngått kontrakt med entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) for bygging av nye Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet starter umiddelbart og sporet skal stå klart høsten 2017.

- Store deler jobben skal gjøres i den kommende tolv-ukers vedlikeholdsperioden som vi har på Ofotbanen hver sommer, forteller prosjektleder Simen Grenersen.

- I denne perioden er Ofotbanen stengt om natten og formiddagen for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte banen, legger han til.

[img id="1"]

Etter at kryssingssporene på Rombak (2015) og Bjørnfjell (2014) ble ferdig forlenget, er det nå Dupvik som står for tur.

- Dette blir et helt nytt kryssingsspor mellom Narvik og Straumsnes stasjoner og vil bety mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen, sier Grenersen.

Prosjektet består av driving av tunnel, sprenging i dagen, fundamentering, kabelkanaler, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, samt drenering og overvannshåndtering. Deler av arbeidet vil måtte foregå tett inntil eksisterende togspor. De forberedende arbeidene med etablering av anleggsvei vest og vegetasjonsrydding vil være ferdigstilt før oppstart.

Våren 2017 skal så de jernbanetekniske arbeidene begynne. Det nye sporet kommer mellom Ofotbanens kilometer 7,8 og 9,3 og blir i en enkeltsporet tunnel innenfor den eksisterende traseen. Eksisterende spor skal beholdes som det ene av sporene på det som blir Djupvik kryssingsspor.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen