Klare for mottak av masser på Kløfta

Klare for mottak av masser på Kløfta

Feiring Bruk utvider virksomheten på Østlandet med et massemottak på Kløfta. Det nye mottaket har en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn og følger selskapets høye miljøkrav.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. For å møte etterspørselen åpner Feiring Bruk et helt nytt massemottak på Rogndalsbekken, langs Fylkesveg 450 (Gamle riksvei 2) mellom Kløfta og Borgen. Det nye mottaket åpnet for innkjøring av masser 19. september, og har kapasitet for å ta i mot inntil 1,5 millioner tonn rene gravemasser.

- Fyllmassene på det nye mottaket vil bidra til økt sikkerhet for hus i nærområdet som ligger i faresonen for ras. Det samme gjelder Fylkesvei 450 som per dags dato er stengt, sier Wiktor Johansen, avdelingsleder for massemottak i Feiring Bruk.

Fyllplassene bidrar til viktige miljøgevinster ved å utnytte ellers vanskelig nyttbare masser som som en ressurs, for å opparbeide nytt og bruksvennlig terreng. Det foretas hyppige kontroller av innholdet i de innkjørte masser, gjennom et omfattende oppfølgingsprogram. Analysene foretas av frittstående konsulenter, og det fremlegges løpende dokumentasjon etter avtale. Før fyllplassene settes i drift, innhentes alle nødvendige tillatelser.

- Det nye mottaket ligger midt i løypa, med lett adkomst fra E16 både nordfra og sørfra. Dette er en miljøgevinst i seg selv, siden behovet for transport minsker, påpeker Johansen.

Rogndalsbekken føyer seg inn i rekken av massemottak i regi av Feiring Bruk. Per dags dato har Feiring Bruk massemottak på Kulmoen (Vormsund), Marikollen (Rælingen), Bråtedalen (Skjetten), Lunner (Nes), Thorud (Enebakk), Hobøl pukkverk (Hobøl) og Hjera pukkverk (Eidsvoll).

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen