Klare for mottak av masser på Kløfta

Klare for mottak av masser på Kløfta

Feiring Bruk utvider virksomheten på Østlandet med et massemottak på Kløfta. Det nye mottaket har en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn og følger selskapets høye miljøkrav.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. For å møte etterspørselen åpner Feiring Bruk et helt nytt massemottak på Rogndalsbekken, langs Fylkesveg 450 (Gamle riksvei 2) mellom Kløfta og Borgen. Det nye mottaket åpnet for innkjøring av masser 19. september, og har kapasitet for å ta i mot inntil 1,5 millioner tonn rene gravemasser.

- Fyllmassene på det nye mottaket vil bidra til økt sikkerhet for hus i nærområdet som ligger i faresonen for ras. Det samme gjelder Fylkesvei 450 som per dags dato er stengt, sier Wiktor Johansen, avdelingsleder for massemottak i Feiring Bruk.

Fyllplassene bidrar til viktige miljøgevinster ved å utnytte ellers vanskelig nyttbare masser som som en ressurs, for å opparbeide nytt og bruksvennlig terreng. Det foretas hyppige kontroller av innholdet i de innkjørte masser, gjennom et omfattende oppfølgingsprogram. Analysene foretas av frittstående konsulenter, og det fremlegges løpende dokumentasjon etter avtale. Før fyllplassene settes i drift, innhentes alle nødvendige tillatelser.

- Det nye mottaket ligger midt i løypa, med lett adkomst fra E16 både nordfra og sørfra. Dette er en miljøgevinst i seg selv, siden behovet for transport minsker, påpeker Johansen.

Rogndalsbekken føyer seg inn i rekken av massemottak i regi av Feiring Bruk. Per dags dato har Feiring Bruk massemottak på Kulmoen (Vormsund), Marikollen (Rælingen), Bråtedalen (Skjetten), Lunner (Nes), Thorud (Enebakk), Hobøl pukkverk (Hobøl) og Hjera pukkverk (Eidsvoll).

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen