Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

48 tonn stål på 16 ben må demonteres når fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utvides.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er de fire enorme flomlysmastene rundt friidrettsbanen på Marienlyst som skal fjernes for å gi plass til fire felts sentrumsring på Strømsø.

Stadionmastene er 52 meter høye og veier 12 tonn. De ble montert i 1962 etter at friidrettsbanen og den tidligere skøytebanen ble åpnet i 1951.

To tas først

Byggeleder for utvidelsen av fv. 282, Thomas Holst i Statens vegvesen, regner med at de to lysmastene nærmest sentrumsgata blir fjernet alt i vinter. Det er fordi disse to mastene kommer i direkte konflikt med utvidelsen av vegen.

De to andre mastene på sørsiden av stadion haster det ikke like mye med. Demonteringen og fjerningen av mastene vil skje med mobilkran.

Stål gjenbrukes

– Mastene sikres i toppen med bruk av mobilkran. Deretter frigjøres de fra fundamentene og legges kontrollert ned for videre demontering.

Mye av stålet kan gjenbrukes, mens lysarmatur og strømkabler leveres godkjent deponi. Fundamentene av betong som lysmastene er festet til på bakken blir pigget i stykker og fjernet.

Strenge sikkerhetstiltak

Flomlysmastene på 52 meter og 12 tonn består av seks seksjoner hver. Demonteringen og fjerningen av de fire lysmastene vil skje under strenge sikkerhetstiltak med vakthold og avsperring av området.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen