Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

Kjent landemerke forsvinner etter 55 år

48 tonn stål på 16 ben må demonteres når fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal utvides.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er de fire enorme flomlysmastene rundt friidrettsbanen på Marienlyst som skal fjernes for å gi plass til fire felts sentrumsring på Strømsø.

Stadionmastene er 52 meter høye og veier 12 tonn. De ble montert i 1962 etter at friidrettsbanen og den tidligere skøytebanen ble åpnet i 1951.

To tas først

Byggeleder for utvidelsen av fv. 282, Thomas Holst i Statens vegvesen, regner med at de to lysmastene nærmest sentrumsgata blir fjernet alt i vinter. Det er fordi disse to mastene kommer i direkte konflikt med utvidelsen av vegen.

De to andre mastene på sørsiden av stadion haster det ikke like mye med. Demonteringen og fjerningen av mastene vil skje med mobilkran.

Stål gjenbrukes

– Mastene sikres i toppen med bruk av mobilkran. Deretter frigjøres de fra fundamentene og legges kontrollert ned for videre demontering.

Mye av stålet kan gjenbrukes, mens lysarmatur og strømkabler leveres godkjent deponi. Fundamentene av betong som lysmastene er festet til på bakken blir pigget i stykker og fjernet.

Strenge sikkerhetstiltak

Flomlysmastene på 52 meter og 12 tonn består av seks seksjoner hver. Demonteringen og fjerningen av de fire lysmastene vil skje under strenge sikkerhetstiltak med vakthold og avsperring av området.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen