Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Eiganestunnelen blir 3,7 km lang, og skal lede E39 utenom Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel som inngår i Ryfast (Ryfylkes fastlandsforbindelse). Begge tunnelene får to løp.

[factbox id="1"]

Oppdraget som Bravida får omfatter blant annet trekking av ca 364.000 meter kraft- belysning- signal- ledelys og jordkabler, installasjon av litt under 4 000 lysarmaturer, 840 ledelys, 560 fullgrafiske skilt og 450 belyste opplysningsskilt. Sikkerheten for bilistene ivaretas blant annet ved 190 nødstasjonsskap og 240 overvåkningskameraer. For å sikre strømforsyningen installeres det også 22 UPS’er med 11 nødstrømsfordelinger.

- Bravida skal nå gjennomføre en av Norges hittil største elektrokontrakt i veitunell, og takker for tilliten vi er vist ved tildeling av denne kontrakten. Bravida har erfaring fra mange av de andre store prosjektene som gjennomføres i Norge, hvorav flere innen samferdsel, og vi gleder oss veldig til å gå i gang, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

- Kontrakten betyr mye for Bravida lokalt, ikke minst fordi kontrakten er med på å støtte og utvikle lokale arbeidsplasser. Kontrakten understøtter dette, og bidrar ikke minst til å sikre inntak og opplæring av flere lærlinger lokalt. Vi har 28 lærlinger i Stavanger i dag, og vil ha ett rekordstor inntak til våren, sier Ronny Øvrevik, avdelingssjef for Bravidas elektroavdeling i Stavanger.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen