Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Eiganestunnelen blir 3,7 km lang, og skal lede E39 utenom Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel som inngår i Ryfast (Ryfylkes fastlandsforbindelse). Begge tunnelene får to løp.

[factbox id="1"]

Oppdraget som Bravida får omfatter blant annet trekking av ca 364.000 meter kraft- belysning- signal- ledelys og jordkabler, installasjon av litt under 4 000 lysarmaturer, 840 ledelys, 560 fullgrafiske skilt og 450 belyste opplysningsskilt. Sikkerheten for bilistene ivaretas blant annet ved 190 nødstasjonsskap og 240 overvåkningskameraer. For å sikre strømforsyningen installeres det også 22 UPS’er med 11 nødstrømsfordelinger.

- Bravida skal nå gjennomføre en av Norges hittil største elektrokontrakt i veitunell, og takker for tilliten vi er vist ved tildeling av denne kontrakten. Bravida har erfaring fra mange av de andre store prosjektene som gjennomføres i Norge, hvorav flere innen samferdsel, og vi gleder oss veldig til å gå i gang, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

- Kontrakten betyr mye for Bravida lokalt, ikke minst fordi kontrakten er med på å støtte og utvikle lokale arbeidsplasser. Kontrakten understøtter dette, og bidrar ikke minst til å sikre inntak og opplæring av flere lærlinger lokalt. Vi har 28 lærlinger i Stavanger i dag, og vil ha ett rekordstor inntak til våren, sier Ronny Øvrevik, avdelingssjef for Bravidas elektroavdeling i Stavanger.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen