Kineserne melder seg på i konkurransen om de store kontraktene

Kineserne melder seg på i konkurransen om de store kontraktene

Store avstander og enorme kulturforskjeller skremmer ikke, kineserne vil ha en bit av det norske superprosjektet Ferjefri E39.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard.

– Når vi utbedrer strekningene på land og erstatter ferjestrekninger med broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet. Det vil gjøre E39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med framlegging av NTP i april 2017.

Klør i fingrene

Prosjektet har alle kjennetegn på å bli en skikkelig godbit for entreprenørene. Heller ikke kineserne har gått glipp av det banebrytende arbeidet som gjøres.

I går kom representanter for det kinesiske entreprenør selskapet CCCC (China Communications Construction Company Ltd) mannsterke til Vegdirektoratet for å høre mer om hvordan de kan bruke sin kompetanse i oppdrag for Statens vegvesen – helst på E39. Selskapet er Kinas største, og faktisk en verdens aller største entreprenørselskap.

Stor betydning nasjonalt og internasjonalt

– Realisering av E39 uten ferjestrekninger fra Kristiansand til Trondheim har et omfang som vil ha betydning for byggebransjen både i og utenfor Norge, spådde Jan Erik Henning i Vegdirektoratet ved starten av prosjektet. Det fikk han helt rett i. Nå sitter kineserne skulder ved skulder rundt møtebordet i Vegdirektoratet for å få mest mulig informasjon slik at de kan levere relevante anbud når tiden er inne.

Studieturen fortsetter på Vestlandet

De har reist fra Beijing til Oslo for å skaffe seg kunnskap om det unike arbeidet som gjøres i Norge. Fra Oslo reiser kineserne videre for omvisning i Ryfast og Eiganestunnelen og deretter til Hardangerbrua og Nordhordlandsbrua.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen