Kassene som gir grønn bygate

Kassene som gir grønn bygate

Disse 12 kubikk store betongkassene skal sikre at «nye» Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen blir en grønn bygate fra 2019.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

–De er fire meter lange og to til to og en halv meter brede. Mer enn 200 trær plantes ut våren 2019. 14 ulike treslag totalt, men her i siderabattene blir det kun satt ut to slag, alm og lønn, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

Ganske nytt i Norge

Begge tresortene som skal dekorere vegens siderabatter er amerikanske tresorter som ikke er prøvd ut i særlig grad i Norge før. De skal være spesielt robuste og tåle både trafikk, flomvann og tørke.

–I siderabattene planter vi ut lønn på strekningen fra Tamburgata til Knoffs gate og alm fra Knoffs gate til Telthusgata. Trærne i siderabattene vil stå på linje og understreker gatas struktur, mens det i midtrabatten mellom kjørebanene vil bli plantet i grupper. Her vil det bli 12 ulike arter som vil myke opp gatas stramme preg, forteller Laukli.

Tøffe livsvilkår

Planteklassene i betong, som veier fire-fem tonn, er uten bunn og åpne i hver kortside for at trærne skal vokse seg store og robuste og slå røtter langt utover plantekassa.

–Trærne vi planter våren 2019 er om lag fire-fem meter høye. Ferdig utvokst kan de bli omtrent 15 meter høye under gode vekstforhold. Men siden det er tøffe livsvilkår for planter i ei gate, er det ikke sikkert de blir så høye, forteller hun.

14 ulike treslag

Det er valgt 14 forskjellige tretyper som både skal tåle et robust bymiljø og gi ulike farger og blomstringer gjennom sommersesongen, sier landskapsarkitekten på fv. 282 Bj. Bjørnsons gate-prosjektet.

Trærne som skal danne allè og park langs Strømsøs nye paradegate har blitt testet ut i Treforsøksparken på Ås i Akershus. Noen av trærne er såpass lite brukt i Norge, at de er importert fra Nederland, og dyrkes fram til ferdige trær her i Norge.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen