Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Like før sommerferien var Norsk Havneforening i møte med Oslo Economics som har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å kartlegge konkurransesituasjonen i norske havner.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo Economics har fått i oppdrag å se på konkurranseforholdet mellom havner og på konkurranseforholdet mellom sjøtransport og andre transportformer.

De har intervjuet en rekke havner langs kysten i Norge, og har planer om å møte flere. Det er spesielt reglene rundt havnekapital som har vært utgangspunktet for analysearbeidet. De har sett på hvordan konkurransesituasjonen i og mellom havnene vil kunne påvirkes av endringer i regelverket rundt havnekapital. De har sett på forhold som for eksempel retningsbalanse, investeringer i havn, og stordriftsfordeler mot konkurranse i forbindelse med regionalisering av havnene.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, fremhevet i møtet at en samlet maritim næring ønsket å bevare beskyttelsen av havnekapitalen slik det foreligger i dag. Han var også opptatt av at Oslo Economics var i kontakt med så mange havner som mulig, for å sikre seg et godt grunnlag for analysearbeidet.

Kilde: Norsk Havneforening.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen