Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Like før sommerferien var Norsk Havneforening i møte med Oslo Economics som har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å kartlegge konkurransesituasjonen i norske havner.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo Economics har fått i oppdrag å se på konkurranseforholdet mellom havner og på konkurranseforholdet mellom sjøtransport og andre transportformer.

De har intervjuet en rekke havner langs kysten i Norge, og har planer om å møte flere. Det er spesielt reglene rundt havnekapital som har vært utgangspunktet for analysearbeidet. De har sett på hvordan konkurransesituasjonen i og mellom havnene vil kunne påvirkes av endringer i regelverket rundt havnekapital. De har sett på forhold som for eksempel retningsbalanse, investeringer i havn, og stordriftsfordeler mot konkurranse i forbindelse med regionalisering av havnene.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, fremhevet i møtet at en samlet maritim næring ønsket å bevare beskyttelsen av havnekapitalen slik det foreligger i dag. Han var også opptatt av at Oslo Economics var i kontakt med så mange havner som mulig, for å sikre seg et godt grunnlag for analysearbeidet.

Kilde: Norsk Havneforening.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen