Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Kartlegger havnenes konkurransesituasjon

Like før sommerferien var Norsk Havneforening i møte med Oslo Economics som har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å kartlegge konkurransesituasjonen i norske havner.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo Economics har fått i oppdrag å se på konkurranseforholdet mellom havner og på konkurranseforholdet mellom sjøtransport og andre transportformer.

De har intervjuet en rekke havner langs kysten i Norge, og har planer om å møte flere. Det er spesielt reglene rundt havnekapital som har vært utgangspunktet for analysearbeidet. De har sett på hvordan konkurransesituasjonen i og mellom havnene vil kunne påvirkes av endringer i regelverket rundt havnekapital. De har sett på forhold som for eksempel retningsbalanse, investeringer i havn, og stordriftsfordeler mot konkurranse i forbindelse med regionalisering av havnene.

Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, fremhevet i møtet at en samlet maritim næring ønsket å bevare beskyttelsen av havnekapitalen slik det foreligger i dag. Han var også opptatt av at Oslo Economics var i kontakt med så mange havner som mulig, for å sikre seg et godt grunnlag for analysearbeidet.

Kilde: Norsk Havneforening.

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen