Bildet er fra en øvelse i Øyertunnelen på Lillehammer.
Bildet er fra en øvelse i Øyertunnelen på Lillehammer. (Foto: Steinar Svensbakken)

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Ved hjelp av støy på fiberkabler håper Vegvesenet å kunne se hvor mange som er i en røyklagt tunnel.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette får vi til ved å sende laserlys gjennom fiberkabelen. Er det støyforstyrrelser på signalet, kan vi se om det er noe som beveger seg langs kabelen. Vi kan også se om biler stopper, og om de snur og kjører mot kjøreretningen.

Det forklarer Torbjørn Haugen i Statens vegvesen som deltar i et innovasjonsprosjekt sammen med firmaene Trafsys og CMR (Christian Michelsen Research).

Vil detektere hendelser

Teknologien (DAS – Distributed Acoustic Sensing) er kjent fra oljebransjen. Der brukes den blant annet til å overvåke olje og gass som strømmer i rørledninger for å oppdage på lekkasjer. Den brukes også til å vurdere reservoarer.

Olje og gass beveger seg, det samme gjør trafikk.  Målet med å teste ut teknologien for trafikk har primært vært for å detektere hendelser langs vegen. Systemet er testet på Vegvesenet sin teststrekning utenfor Trondheim, langs E8 i Troms og i Fløyfjellstunnelen i Bergen med veldig positive resultater.

Dette «lydbildet» med fire streker viser fire biler som har stoppet i en tunnel Illustrasjon: Statens vegvesen

– På E8 kan dette hjelpe oss å detektere tunge kjøretøy som ikke kommer fram på vinterstid. I Fløyfjellstunnelen dreier det seg om kjøretøy som stopper eller kjører feil retning. Vi ser også på muligheten for å detektere syklister i tunnel.

DAS er bruk av eksisterende teknologi og infrastruktur (fiberkabler). Ideen bak å teste DAS på vegtrafikk er fordelene teknologien har ved dårlig sikt (som for eksempel røyk, tåke eller snøstorm).

– Samtidig vil bruk av fiberkabler som allerede ligger der være kostnadseffektivt, sier Haugen.

Samarbeid med innovasjonsprosjekt i USA

Haugen forteller at de samarbeider med et innovasjonsprosjekt i Nord-Dakota som også tester DAS for vegtrafikk. De har ser på mulighetene for å registrere hastighet, reisetid, trafikkvolum og kjøretøyklassifisering via fiberkabelen.

– Det ligger allerede fiberkabler langs mange veger. Hvis en planlegger for hvordan en kan utnytte fiberkabler også når nye vegprosjekt planlegges, kan vi etter hvert få ut mange nyttige data.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen