Bildet er fra en øvelse i Øyertunnelen på Lillehammer.
Bildet er fra en øvelse i Øyertunnelen på Lillehammer. (Foto: Steinar Svensbakken)

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Ved hjelp av støy på fiberkabler håper Vegvesenet å kunne se hvor mange som er i en røyklagt tunnel.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette får vi til ved å sende laserlys gjennom fiberkabelen. Er det støyforstyrrelser på signalet, kan vi se om det er noe som beveger seg langs kabelen. Vi kan også se om biler stopper, og om de snur og kjører mot kjøreretningen.

Det forklarer Torbjørn Haugen i Statens vegvesen som deltar i et innovasjonsprosjekt sammen med firmaene Trafsys og CMR (Christian Michelsen Research).

Vil detektere hendelser

Teknologien (DAS – Distributed Acoustic Sensing) er kjent fra oljebransjen. Der brukes den blant annet til å overvåke olje og gass som strømmer i rørledninger for å oppdage på lekkasjer. Den brukes også til å vurdere reservoarer.

Olje og gass beveger seg, det samme gjør trafikk.  Målet med å teste ut teknologien for trafikk har primært vært for å detektere hendelser langs vegen. Systemet er testet på Vegvesenet sin teststrekning utenfor Trondheim, langs E8 i Troms og i Fløyfjellstunnelen i Bergen med veldig positive resultater.

Dette «lydbildet» med fire streker viser fire biler som har stoppet i en tunnel Illustrasjon: Statens vegvesen

– På E8 kan dette hjelpe oss å detektere tunge kjøretøy som ikke kommer fram på vinterstid. I Fløyfjellstunnelen dreier det seg om kjøretøy som stopper eller kjører feil retning. Vi ser også på muligheten for å detektere syklister i tunnel.

DAS er bruk av eksisterende teknologi og infrastruktur (fiberkabler). Ideen bak å teste DAS på vegtrafikk er fordelene teknologien har ved dårlig sikt (som for eksempel røyk, tåke eller snøstorm).

– Samtidig vil bruk av fiberkabler som allerede ligger der være kostnadseffektivt, sier Haugen.

Samarbeid med innovasjonsprosjekt i USA

Haugen forteller at de samarbeider med et innovasjonsprosjekt i Nord-Dakota som også tester DAS for vegtrafikk. De har ser på mulighetene for å registrere hastighet, reisetid, trafikkvolum og kjøretøyklassifisering via fiberkabelen.

– Det ligger allerede fiberkabler langs mange veger. Hvis en planlegger for hvordan en kan utnytte fiberkabler også når nye vegprosjekt planlegges, kan vi etter hvert få ut mange nyttige data.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen