Leicas nye GNSS RTK rover har den først tilt-kompenserings løsningen som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelse.
Leicas nye GNSS RTK rover har den først tilt-kompenserings løsningen som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelse. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hexagon-eide Leica Geosystems har utviklet presise måleinstrumenter i over 200 år. Selskapets siste innovasjon innen avansert oppmåling er GS18 T – en ny GNSS smart-antenne. RTK roveren er et landmålings-oppsett, bestående av antenne, målebok eller nettbrett samt programvare og kan operere i temperaturer fra – 40 til + 65 °C.

– Leica GS18 T er verdens raskeste GNSS-RTK-rover, hevder Torsvik.

Smart-antennen, som foretar beregningene, er kompatibel med alle satellitt-navigasjons-system som GPS, Galileo og BeiDou, og den kan søke på 555 kanaler.

– Roveren kommuniserer over 4G-nettet. For områder med mindre 4G-dekning bruker en radiokommunikasjon opp mot en basestasjon som entreprenøren har satt opp, sier Torsvik.

Påvirkes ikke av magnetisme

GS18 T bruker IMU (inertial measurement unit) og ikke kompass, slik at målingene ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelse.

– Med RTK-nettet, som korrigerer for unøyaktighet i GPS, er enheten kalibreringsfri. Det gjør at du kan bruke instrumentet nærme metall uten at det gir utslag på oppmålingen, sier Torsvik.

Du kommer enklere til målepunktene når du slipper å navigere etter omgivelsene.

- Andreas Torsvik

Med dette instrumentet trenger ikke landmålere fokusere på boblen i et vater. IMU detekterer alle bevegelser og gir en tilt-kompensering der det er ikke nødvendig å holde stangen absolutt vertikalt.

– Du kan måle med en skrå stang under biler og helt inntil bygninger. Smart-antennen registrerer nøyaktig hvordan stangen ble satt under målingen, lagrer verdiene for komplett rapportering med sporbarhet, forklarer Torsvik.

Instrumentet brukes ved både innmåling og utsetting. Koordinatene er lagret, programvaren gir instrukser med gode visningsbilder.

– Leica GS18 T er verdens raskeste GNSS RTK Rover, hevder produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Det blir mye raskere utsetting når du ikke trenger stoppe så mye opp. Du kommer enklere til målepunktene når du slipper å navigere etter omgivelsene. Det er bare å følge en angitte pilretningen på skjermvisningen, som kan angi på millimeteren hvor du skal flytte deg, sier han. 

Avansert instrument, enkel i bruk

GNSS-RTK-roveren jobber trådløst med Leicas programvare. Leica Infinity v2.4 office gir kontroll både på anlegget og ved kontorpulten. Leica Captivate v3.0 er en felt-programvare støtter GS18 T, slik at du kan konfigurere GS18 T for alle måle- og utsettings-programmer samt visualisering av tilt-kompenserte målinger. Måledata blir direkte importert til Infinity eller kan eksporteres til en formater for CAD. Smart-antennen og måleboken bruker også samme batteritype.

Systemet er også godt egnet når man skal foreta oppmåling på steder der det er bygd noe.

– Du kan måle på helt nøyaktig posisjon, selv om målepunktet er inntil et hjørne eller i en kum. Spissen settes i punket, og stangen kan holdes på skrå. Når du beveger litt på antenne vil den registrere vinkelen, lagre data og foreta beregningene, sier Torsvik.

Leica GS18T ble presentert for første gang på messen Intergeo i Berlin i september, fra desember har den vært tilgjengelig på det norske markedet.

– Vi forventer å selge en del, det er dette som er fremtiden, sier Torsvik.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen