Jobber kontinuerlig til Bergensbanen er åpnet igjen

Jobber kontinuerlig til Bergensbanen er åpnet igjen

Bergensbanen har fått store skader i et ras ved Ørgenvika øst for Gulsvik. Jernbanefyllingen er rast ut og sporet henger i lufta. Det jobbes nå kontinuerlig til banen er åpnet igjen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bergensbanen blir ventelig stengt i minst to døgn etter raset tidlig torsdag morgen 3.september. De enorme nedbørsmengdene som har kommet på Østlandet de siste dagene har ført til problemer flere steder på jernbanenettet. Både Bergensbanen, Sørlandsbanen og Spikkestadbanen har blitt rammet.

OPPDATERING: Bergensbanen: Stengt Hønefoss - Flå
Det er stengt for togtrafikk mellom Hønefoss og Flå på grunn av ras. Arbeidet pågår for fullt. Det er tidkrevende med nye masser som skal kjøres ut. Ny prognose for åpning er lørdag 05.9. Ny statusoppdatering kommer 04.09.15 kl 15:00. Finn informasjon om ditt tog og alternativ transport på nettsida til togselskapet.

Bergensbanen

Det er om lag 2500 kubikkmeter som har rast ut ved Bergensbanens kilometer 131,750 i Lindelia mellom Trolldalen og Gulsvik stasjoner. Det betyr at like mye masse må fraktes inn på rasstedet i form av sprengstein. Steinmassene skal brukes for å bygge opp igjen jernbanefyllingen på stedet. Også en kontaktledningsmast og kablene for signal- og tele må repareres. Ny stikkrenne må også på plass. Entreprenøren T.Engene stiller med sju-åtte lastebiler som skal kjøre steinmassene til Gusvik stasjon. Der må de lastes opp på jernbanevogner for transport inn til rasstedet der det ikke er vegforbindelse.Foreløpige anslag tyder på at gjenoppbyggingen vil ta om lag to døgn.

Raset og alt vannet har tatt med seg jernbanefyllingen i en lengde av ca 30 meter og fortsatt nedover lia mot Krøderfjorden der også riksveg 7 ble stengt som følge av dette.

Sørlandsbanen

Sørlandsbanen ble onsdag stengt ved kilometer 180,450 på grunn av ras og fare for utglidning. Det er håp om at Sørlandsbanen kan åpnes for trafikk igjen torsdag kveld. På ettermiddagen var man kommet om lag halvvegs med innstransporten av steinmasser til jernbanefyllingen. Det er laget en 300 meter lang anleggsvei inn til sporet på stedet.

Onsdag ettermiddag og kveld var også strekningen Darbu - Kongsberg stengt på grunn av ras ved sporet, denne strekningen er nå åpnet igjen.

Spikkestadbanen

Spikkestadbanen ble stengt Asker - Spikkestad på grunn av store vannmengder i og ved sporet på strekningen.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen