Jernbaneverket viste illustrasjoner fra Strandgata

Jernbaneverket viste illustrasjoner fra Strandgata

Hamar kommune arrangerte folkemøte 25. august. Ca. 250 mennesker møtte opp på Scandic Hamar for å høre på en paneldebatt med utvalgte politikere og Jernbaneverkets innlegg.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Jernbaneverket oppsummerte anbefalingen om stasjonsplassering og la blant annet vekt på hvorfor korridor øst er frarådet.

Jernbaneverket har utarbeidet perspektiver som viser siktlinjer i Strandgata og fra hele Hamarbukta mot Mjøsa. Assisterende planleggingsleder Hanne Sophie Solhaug la i presentasjonen vekt på at det ikke bare er siktlinjer, men også tilgang til Mjøsa som er viktig for hvordan man opplever et område.

[img id="1"]

- Mange steder vil man få bedre tilgang til Mjøsa enn i dag. Når jernbanen går ned i kulvert fjernes en barriere mellom byen og Mjøsa. Noen steder blir sikten dårligere, noen steder vil man få mindre sikt, men bedre tilgang, mens andre steder vil man få både bedre sikt og tilgang, sa Solhaug.

Mange tror at kulverten vil oppleves som en vegg ut mot Mjøsa, men Solhaug sa at det er en misforståelse. På det høyeste er kulverten fire meter høyere enn dagens nivå, men dette fordeles på 200-300 meter fordi Hamarbukta skal fylles igjen. Kulverttoppen vil derfor oppleves som en svak stigning fra Strandgata. Kulverten åpner dessuten for at byen kan utvides mot Mjøsa og at kontakten mellom by og vann opprettholdes.

Jernbaneverket har tidligere fått spørsmål om det er mulig å senke sporene rundt stasjonen for å oppnå en lavere kulverthøyde. Katrine Gjerde fra Rambøll Sweco forklarte på folkemøtet at det er problematisk.

- Vi har jobbet med teknisk hovedplan i over ett år, og den løsningen som ligger der nå er allerede optimalisert med tanke på lavest mulig spor, men uten å grave den ned. Men vi kommer til å gjøre enda flere undersøkelser for å se om det er mulig å senke sporene ytterligere, men samtidig må vi sikre at løsningen flomvernes. Vi skal undersøke alle muligheter, men kan ikke love noe, sa Gjerde.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen