Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Etter at prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket møter ressursgruppen og referansegruppen for KVU Grenlandsbanen, lukkes dørene for den siste interne finalerunden. Tre konsepter er i finalen. Bare ett skal anbefales for Samferdselsdepartementet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi møter utvalgte lokale representanter for å få en siste runde med innspill som vi tar med oss til den avsluttende jobbingen med konseptene, sier prosjektleder Vaage, som nok er mest spent på om det er etatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer til å få mest oppmerksomhet.

Etter IC

Grenlandsbanen - eller utredningen om en mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som den egentlig heter - er på mange måter en forlengelse av den ytre IC-delen til Skien. Med mål om å redusere reisetiden Kristiansand - Oslo betraktelig er dobbeltsporet en forutsetning. Reisetiden kan komme ned til 3 timer og 15 minutter fra dagens ca. 5 timer.

– Vår utredning skal leveres som avtalt til Samferdselsdepartementet i sommer. Mye kan skje innen NTP blir vedtatt ett år senere, sier Vaage.

Tre konsepter

Etter den innledende runden med involvering av ulike aktører lokalt hadde prosjektet sju konsepter til vurdering. Etter det som kalles silingen - som er en jernbanefaglig prosess - er det nå tre igjen: Indre, Midtre og Ytre. Figuren viser traseene. Den Indre går via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien videre til Brokelandsheia. Den Midtre snur vestover i Porsgrunn og går altså ikke innom Skien, men den Ytre forutsetter en ny stasjon i Porsgrunn syd og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

Grundig vurdert

De ulike konseptene er vurdert jernbanefaglig med hensyn til infrastruktur og stasjoner. I tillegg har alternativene vært gjennom grundige samfunnsøkonomiske og markedsanalyser og også vurderinger med hensyn til ulike former for kultur- og miljøinteresser.

– Prosjektet har foreløpig ikke regnet detaljert nok på kostnadene ved de ulike konseptene, men dette vil skje i finalerunden, sier Vaage.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen