Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Etter at prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket møter ressursgruppen og referansegruppen for KVU Grenlandsbanen, lukkes dørene for den siste interne finalerunden. Tre konsepter er i finalen. Bare ett skal anbefales for Samferdselsdepartementet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi møter utvalgte lokale representanter for å få en siste runde med innspill som vi tar med oss til den avsluttende jobbingen med konseptene, sier prosjektleder Vaage, som nok er mest spent på om det er etatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer til å få mest oppmerksomhet.

Etter IC

Grenlandsbanen - eller utredningen om en mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som den egentlig heter - er på mange måter en forlengelse av den ytre IC-delen til Skien. Med mål om å redusere reisetiden Kristiansand - Oslo betraktelig er dobbeltsporet en forutsetning. Reisetiden kan komme ned til 3 timer og 15 minutter fra dagens ca. 5 timer.

– Vår utredning skal leveres som avtalt til Samferdselsdepartementet i sommer. Mye kan skje innen NTP blir vedtatt ett år senere, sier Vaage.

Tre konsepter

Etter den innledende runden med involvering av ulike aktører lokalt hadde prosjektet sju konsepter til vurdering. Etter det som kalles silingen - som er en jernbanefaglig prosess - er det nå tre igjen: Indre, Midtre og Ytre. Figuren viser traseene. Den Indre går via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien videre til Brokelandsheia. Den Midtre snur vestover i Porsgrunn og går altså ikke innom Skien, men den Ytre forutsetter en ny stasjon i Porsgrunn syd og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

Grundig vurdert

De ulike konseptene er vurdert jernbanefaglig med hensyn til infrastruktur og stasjoner. I tillegg har alternativene vært gjennom grundige samfunnsøkonomiske og markedsanalyser og også vurderinger med hensyn til ulike former for kultur- og miljøinteresser.

– Prosjektet har foreløpig ikke regnet detaljert nok på kostnadene ved de ulike konseptene, men dette vil skje i finalerunden, sier Vaage.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen