Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Jernbaneverket: Tre konsepter til finalen

Etter at prosjektleder Jarle Vaage i Jernbaneverket møter ressursgruppen og referansegruppen for KVU Grenlandsbanen, lukkes dørene for den siste interne finalerunden. Tre konsepter er i finalen. Bare ett skal anbefales for Samferdselsdepartementet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi møter utvalgte lokale representanter for å få en siste runde med innspill som vi tar med oss til den avsluttende jobbingen med konseptene, sier prosjektleder Vaage, som nok er mest spent på om det er etatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer til å få mest oppmerksomhet.

Etter IC

Grenlandsbanen - eller utredningen om en mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som den egentlig heter - er på mange måter en forlengelse av den ytre IC-delen til Skien. Med mål om å redusere reisetiden Kristiansand - Oslo betraktelig er dobbeltsporet en forutsetning. Reisetiden kan komme ned til 3 timer og 15 minutter fra dagens ca. 5 timer.

– Vår utredning skal leveres som avtalt til Samferdselsdepartementet i sommer. Mye kan skje innen NTP blir vedtatt ett år senere, sier Vaage.

Tre konsepter

Etter den innledende runden med involvering av ulike aktører lokalt hadde prosjektet sju konsepter til vurdering. Etter det som kalles silingen - som er en jernbanefaglig prosess - er det nå tre igjen: Indre, Midtre og Ytre. Figuren viser traseene. Den Indre går via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien videre til Brokelandsheia. Den Midtre snur vestover i Porsgrunn og går altså ikke innom Skien, men den Ytre forutsetter en ny stasjon i Porsgrunn syd og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

Grundig vurdert

De ulike konseptene er vurdert jernbanefaglig med hensyn til infrastruktur og stasjoner. I tillegg har alternativene vært gjennom grundige samfunnsøkonomiske og markedsanalyser og også vurderinger med hensyn til ulike former for kultur- og miljøinteresser.

– Prosjektet har foreløpig ikke regnet detaljert nok på kostnadene ved de ulike konseptene, men dette vil skje i finalerunden, sier Vaage.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen