Jernbaneverket: Satsing på traineer får enorm interesse

Jernbaneverket: Satsing på traineer får enorm interesse

Jernbaneverkets traineeprogram blir nå utvidet både i antall og med flere fagområder. Årsaken er gode erfaringer med ordningen. Nå er det over 1450 søkere til 25 plasser.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Jernbaneverket har firedoblet inntaket av traineer i år. I de foregående årene har inntaket vært 7-8 traineer årlig. I høst ble 19 stillinger utlyst etter vedtak i Jernbaneverkets ledelse, og nå er det vedtatt å øke dette inntaket med ytterligere seks stillinger. Bakgrunnen er at søkermassen til disse stillingene er så sterk og at ledelsen ser et behov for enda større kapasitet. - Utvidelsen av traineeprogrammet skyldes også at de som ansettes har bevist sin merverdi for Jernbaneverket så tydelig, sier Marie Svensli. Hun har jobbet med kvaliteten i programmet siden 2008. Ved søknadsfristens utløp var det hele 1451 søkere til de 25 plassene.

-Vi i Jernbaneverket er glade for at så mange høyt kvalifiserte kandidater ser på oss som en attraktiv arbeidsgiver og som en arbeidsgiver som gir spennende muligheter både faglig og karrieremessig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Jernbanen og jernbanesektoren er i kraftig vekst og vi har store og spennende utfordringer foran oss de neste årene, sier Enger. – Vi står foran og er i gang med noen av Norges mest spennende byggesprosjekter og vil trenge flinke folk i alle våre fagområder, legger hun til.

Personlig oppfølging

[img id="1"]

Kjernen i programmet er ansettelse av dyktige nyutdannede som får en tett personlig oppfølging fra seniorressurser i Jernbaneverket. Det er også vesentlig at de får et faktisk utøvende ansvar i viktige prosesser i virksomheten. - Traineene leverer faktisk arbeid og dette gjør dem attraktive i organisasjonen, sier Svensli.

Utvider

Med de 13 som for tiden deltar i Jernbaneverkets traineeprogram har vi til sammen ansatt 44 siden oppstarten i 2008. 21 av de 31 som så langt er ferdige har gått inn i lederstillinger i Jernbaneverket, åtte har gått til andre virksomheter i jernbanesektoren, og bare to gått over i andre sektorer, forteller Marie Svensli. Selv om målet er å rekruttere ledere til Jernbaneverket, så er det uansett verdifullt for jernbanen at også de fleste av dem som slutter hos oss forblir i sektoren, legger hun til.

Så langt har det utelukkende vært innenfor prosjektledelse at det har vært rekruttert traineer i Jernbaneverket. Nå utvides ordningen og hele 25 stillinger er nå lyst ut. De fleste stillingene gjelder fortsatt prosjektledelse, men nå kommer vi i tillegg med stillinger innenfor infrastruktur generelt og også innen signalfaget og generell ledelse, sier Svensli.

- Jernbaneverkets traineeordning har fungert utmerket for meg. Jeg har fått muligheten til å prøve meg frem med relevante problemstillinger i de ulike planfasene innenfor kontrollerte former, sier Simen Grenersen som nå er ansatt som prosjektleder.

Til toppen