Jernbaneverket planlegger flere spor og avganger

Jernbaneverket planlegger flere spor og avganger

Befolkningsveksten og trafikkveksten gjør det nødvendig å bedre togtilbudet på Østlandet. Derfor planlegger Jernbaneverket for flere avganger og flere spor. Dette melder jernbaneverket på sine nettsider.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Må møte befolkningsveksten

I tillegg til at vi stadig blir flere mennesker, flytter også mange fra personbil til kollektivt. For å møte etterspørselen etter flere avganger må det lages mer plass til parkering og vedlikehold av tog ved utvalgte stasjoner.

I dag er det verken lange nok hensettingsspor eller tilstrekkelig areal til dette.

Jernbaneverket utreder nå i samarbeid med kommunene egnede steder ved utvalgte stasjoner på Østlandet. Rapportene med forslag til plassering er nå på høring.

Bedre togtilbud ikke mulig uten mer plass til parkering av tog
 

Mer areal til parkering og vedlikehold av tog er helt nødvendig for å bedre togtilbudet, sier regional strategidirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket på deres nettsider.

– Det er knapt med ledig areal nær byene, men vi satser på å finne gode løsninger i samarbeid med kommunene. Uten spor til hensetting (parkering) blir det verken hyppigere avganger eller lengre togsett, sier Sjur Helseth til jernbaneverket.

Det er viktig at hensetting (parkering) legges nær stasjonene der togene starter og stopper. Kjøring av tomme tog er dyrt og opptar plass på et allerede belastet jernbanenett.

Berørte steder:


Østfold: Mysen, Moss / Rygge / Råde, Fredrikstad / Sarpsborg

Akershus: Skedsmo / Ullensaker / Eidsvoll, Ski / Ås, Asker

Hedmark: Kongsvinger, Hamar / Stange / Ringsaker

Oppland: Gjøvik

Buskerud: Røyken, Hønefoss, Drammen / Nedre og Øvre Eiker, Kongsberg

Vestfold: Tønsberg / Sandefjord / Stokke

Fremtidsgrepet

Jernbaneverket melder at trafikkveksten på jernbane verket har økt med 21 prosent siden 2012.

Et bedre togtilbud med hyppigere avganger og lengre togsett er derfor nødvendig for å møte det økte transportbehovet.

På den måten kan den økte transporten som følge av befolkningsvekst og pendling skje på en effektiv og klimavennlig måte.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et mål at trafikkøkningen tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Nå utredes bedring av jernbanetilbudet som en del av underlaget til neste Nasjonal transportplan som skal gjelde fra 2017-2029.

Målet med utredningen Hensetting Østlandet er å "tilrettelegge for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel

Les hele artikkelen på jernbaneverket.no

Til toppen