Jernbaneverket: bedre tilgjengelighet på stasjonene

Jernbaneverket: bedre tilgjengelighet på stasjonene

De siste årene har Jernbaneverket jobbet intensivt og målrettet for å bedre tilgjengeligheten på stasjonene. 2015 har vært et rekordår for universell utforming av stasjoner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

10 stasjoner universelt utformet

- Høyere fokus og økt kunnskapsnivå rundt temaet har vært med på få gode løsninger på stasjonene, mener Helle Toft, som arbeider med universell utforming i Stasjonsenheten i Jernbaneverket.

97 stasjoner fikk status "tilgjengelig", 2 fikk status "universelt utformet". I dag har 103 stasjoner status som "tilgjengelig", mens 10 stasjoner er «universelt utformet». 6 av disse har fått godkjenningen i 2015.

Hele Østre linje kan bli universelt utformet

Østre Linje blir landets første strekning hvor stasjonene og togmateriellet oppfyller kriteriene for universell utforming. 4 av strekningens 7 stasjoner fra Ski til Mysen er i dag universelt utformet. Dette er Kråkstad, Tomter, Spydeberg og Mysen. Askim skal også stå ferdig universelt utformet når de siste tiltakene som gjelder merking og taktilt språk er utført.

Skotbu og Knapstad er tidligere oppgradert til nesten universell utforming. Med enkle tiltak som ledesystem for synshemmede og blinde kan også disse 2 stasjonene bli universell utformet. Disse tiltakene er allerede utredet. Oppgraderingen av stasjonene på Østre linje har bakgrunn i at strekningen skulle oppgraderes til ERTMS.

Mindre tiltak øker tilgjengeligheten

Stasjonsenheten har siden 2012 arbeidet aktivt med å fjerne mindre hindringer på stasjonene. Dette innebærer å utbedre belysning og skilting, merke trinn, trapper og glassflater slik at risiko for uhell minsker. I tillegg er det også justert trekkraft på dører og implementert automatisk dørautomatikk. Stasjonsenheten har fjernet mindre hindringer på ca 100 stasjoner på 4 år. Målet er å fjerne alle mindre hindringer på alle stasjonene innen utgangen av 2017. Det gjenstår ca 180 stasjoner.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen