Jernbaneverket: bedre tilgjengelighet på stasjonene

Jernbaneverket: bedre tilgjengelighet på stasjonene

De siste årene har Jernbaneverket jobbet intensivt og målrettet for å bedre tilgjengeligheten på stasjonene. 2015 har vært et rekordår for universell utforming av stasjoner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[img id="1"]

10 stasjoner universelt utformet

- Høyere fokus og økt kunnskapsnivå rundt temaet har vært med på få gode løsninger på stasjonene, mener Helle Toft, som arbeider med universell utforming i Stasjonsenheten i Jernbaneverket.

97 stasjoner fikk status "tilgjengelig", 2 fikk status "universelt utformet". I dag har 103 stasjoner status som "tilgjengelig", mens 10 stasjoner er «universelt utformet». 6 av disse har fått godkjenningen i 2015.

Hele Østre linje kan bli universelt utformet

Østre Linje blir landets første strekning hvor stasjonene og togmateriellet oppfyller kriteriene for universell utforming. 4 av strekningens 7 stasjoner fra Ski til Mysen er i dag universelt utformet. Dette er Kråkstad, Tomter, Spydeberg og Mysen. Askim skal også stå ferdig universelt utformet når de siste tiltakene som gjelder merking og taktilt språk er utført.

Skotbu og Knapstad er tidligere oppgradert til nesten universell utforming. Med enkle tiltak som ledesystem for synshemmede og blinde kan også disse 2 stasjonene bli universell utformet. Disse tiltakene er allerede utredet. Oppgraderingen av stasjonene på Østre linje har bakgrunn i at strekningen skulle oppgraderes til ERTMS.

Mindre tiltak øker tilgjengeligheten

Stasjonsenheten har siden 2012 arbeidet aktivt med å fjerne mindre hindringer på stasjonene. Dette innebærer å utbedre belysning og skilting, merke trinn, trapper og glassflater slik at risiko for uhell minsker. I tillegg er det også justert trekkraft på dører og implementert automatisk dørautomatikk. Stasjonsenheten har fjernet mindre hindringer på ca 100 stasjoner på 4 år. Målet er å fjerne alle mindre hindringer på alle stasjonene innen utgangen av 2017. Det gjenstår ca 180 stasjoner.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen