Jernbaneutbygging gir stor verdiskaping

Jernbaneutbygging gir stor verdiskaping

Utbygging av jernbane gir stor verdiskaping og sysselsetting i Norge. Dette dokumenteres i en ny analyse fra Oslo Economics.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Oslo Economics finner at norsk verdiskaping i utbyggingsfasen vil utgjøre 86 prosent av samlet verdiskaping i Holm-Nykirke-utbyggingen og 72 prosent av samlet verdiskaping i Follobaneutbyggingen. Dette gir norsk verdiskaping på henholdsvis 4 mrd. og 13 mrd. kroner, tilsvarende 3 300 norske årsverk i Holm-Nykirke-utbyggingen og 7 200 norske årsverk i Follobaneutbyggingen.

– Det blir dokumentert at jernbaneprosjektene stimulerer norsk økonomi i utbyggingsperioden. Dette er meget nyttig kunnskap om en positiv effekt av våre prosjekter, selv om det primære for oss selvsagt er de samfunnsmessige gevinster som oppnås for passasjerer og godsnæringen når anleggene tas i bruk, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

– Analysen viser at den norske verdiskapingen er høy både når kontrakter tildeles norske og utenlandske entreprenører. Ringvirkningene i Norge blir uansett store, avslutter Løvås.

Årsaken til en lavere andel norsk verdiskaping og sysselsetting i Follobaneutbyggingen relativt til Holm-Nykirke-utbyggingen synes særlig å være knyttet til bruk av tunnelboremaskiner fremfor sprengning av tunneler. Produksjon av tunnelboremaskinene, ligger i utlandet. Dette gir en høyere importandel i vareinnsatsen og noe lavere samlet norsk verdiskapning.

På oppdrag fra Jernbaneverket har Oslo Economics foretatt en kartlegging av norsk verdiskaping og sysselsetting i jernbaneutbyggingsprosjekter. Kartleggingen har brukt de to utbyggingsprosjektene Holm-Nykirke og Follobanen som case. Analysen er basert på inngåtte kontrakter og entreprenørenes prognoser for bruk av norsk og utenlandsk arbeidskraft og vareinnsats gjennom hele utbyggingsfasen.

Rapporten finner du her.

Til toppen