Jernbaneskolen skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur
(Foto: Rune Fossum)

Jernbaneskolen skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur

Norsk jernbaneskole ble etablert i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen for skolen var et ønske om å få et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Som følge av jernbanereformen deles nå skolen i to organisasjoner.

  • Jernbane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– I forbindelse med jernbanereformen ble Jernbaneverket avviklet og Bane NOR ble det nye infrastrukturforetaket. Samtidig ble Jernbanedirektoratet opprettet, og Norsk jernbaneskole overført dit i påvente av en nærmere utredning om tilknytningsform, sier Eva Ervik, skolesjef og seksjonsleder i Jernbanedirektoratet. 

– I 2017 vurderte Jernbanedirektoratet skolens tilknytningsform i sektoren, og anbefalte at lokførerdelen blir underlagt Jernbanedirektoratet og at resten av virksomheten overføres til Bane NOR SF fra 1.1.2019, sier hun.

Skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur

Bakgrunnen for splittelse av skolen, var at den delen som leverer kurs og opplæring til fagarbeidere og ingeniører innen jernbanefag og infrastruktur, naturlig tilhører infrastrukturselskapet.

– Denne delen av Norsk jernbaneskole beholder navnet, og leverer fortsatt kurs for Bane NOR og dens leverandører, og til sektoren for øvrig. Den andre delen av tidligere Norsk jernbaneskole som utdanner lokomotivførere, er en statlig fagskole godkjent av NOKUT, og har nå har fått nytt navn; Norsk fagskole for lokomotivførere. Skolens eier er Jernbanedirektoratet. I tillegg til grunnutdanning for gjennomsnittlig seks kull lokomotivførerstudenter, tilbyr skolens simulatorsenter skreddersydde kurs og etterutdanning til ansatte i de ulike togselskapene, sier hun og tilføyer:

Eva Ervik, skolesjef og seksjonsleder i Jernbanedirektoratet. Foto: Maria Dahl

– Omorganiseringen får ikke nevneverdige konsekvenser for elevene. Siden de nye skolene fortsatt er plassert i Jernkroken i Oslo, nyter studenter, kursdeltakere og ansatte godt av synergier av tverrfaglig samarbeid og kompetanse.

Lokomotivførerutdanningen på landstoppen

Norsk jernbaneskole tilbyr utdanning for lærlinger innen flere jernbanefag, mange etterutdanningskurs for fagarbeidere og videreutdanning for sivilingeniører som skal bli signalingeniører.

– Det er et stort behov for etterutdanning på grunn av strenge krav til sikkerhetsrelatert oppdateringer og godkjenninger. Norsk fagskole for lokomotivførere er en populær skole som har en stor søkermasse. Det handler om at det er en kort utdanning på ett år som gir gode lønns- og arbeidsbetingelser. Studentbarometeret for høyere utdanning, viser at lokomotivførerutdanningen ligger på landstoppen når det gjelder studenters vurdering av utdanningen, sier Ervik.

Nesten 9000 deltakere i 2018

Norsk jernbaneskole hadde i 2018 bortimot 9000 deltakere på jernbanefaglige kurs, og utdannet 100 lokførere, 40 togekspeditører og 25 togledere.

– De ulike foretakene som trenger arbeidskraft, har ulike rekrutteringstiltak. Det har ikke vært vanskelig å tiltrekke seg lærlinger og aspiranter i og med at de fleste får lønn under utdanning. Norsk jernbaneskole har hatt tradisjon med å delta på utdanningsmesser ulike steder i landet og samarbeider med Opplæringskontoret for lærlinger samt togselskapene. Dette vil fortsette etter splitten av skolen, sier hun.

Gode arbeidsutsikter

Ervik forteller videre at arbeidsutsiktene er svært gode, og at kapasiteten tilpasses behovet i markedet.

– Styret for Norsk fagskole for lokomotivførere bestemmer årlig antall studenter basert på behovet i markedet. Bane NOR ansetter lærlinger og trafikkstyreraspiranter som tilbys utdanning. På samme måten ansetter entreprenører lærlinger, som da med stor sannsynlighet fortsetter å jobbe i firmaet. Norsk jernbaneskole tilbyr med andre ord kurs og opplæring til dem som allerede er i et arbeidsforhold.

– Norsk fagskole for lokomotivførere, Lokførerskolen, derimot tar opp studenter på vanlig måte for høyere utdanning, noe som betyr at de får stipend og lån gjennom utdanningen. Mulighetene for en jernbanefaglig utdannelse er mange og spennende, avslutter Ervik.

Fakta om Norsk Jernbaneskole, utdrag fra Jernbanedirektoratets årsmelding 2017

Norsk jernbaneskole er et nasjonalt kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Skolen utdanner lokomotivførere, togekspeditører og togledere. I tillegg vektlegges tilbud om opplæringer og godkjenninger av sikkerhetskritisk karakter. Skolen holdt gjennomgående høy kvalitet på opplæring og drift i 2017, samtidig som skolen gjennomførte store og spennende utviklingsprosjekter. Norsk jernbaneskole leverte opplæring med gode resultat for et høyt antall kursdeltakere, studenter og aspiranter.

Til toppen