Jernbanereform og vedlikehold av tog

Jernbanereform og vedlikehold av tog

Mantena ble i 2002 etablert som et heleid aksjeselskap i NSB-konsernet. Selskapet har bred kompetanse innen vedlikehold av skinnegående materiell som vil si alt fra tradisjonelle diesellokomotiver til moderne høyhastighetstog inkludert godstog, t-bane og arbeidsvogner.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Selskapets erfaring og kunnskap om vedlikeholdsbehov og logistikkhåndtering av ulike materielltyper for jernbaneselskaper i Norge og Sverige har gitt Mantena en unik markedsposisjon. Jernbanereformen som innebærer konkurranseutsetting av både drift og vedlikehold har gitt selskapet en uviss fremtid.

- Jernbanereformen har ikke bestemt hvem som skal eie togene. Dette påvirker naturligvis vår virksomhet siden det avgjør hvem som blir våre kunder i fremtiden, innleder Silje Nilsen, kontraktssjef i Mantena.

Politiske vedtak der detaljene ikke er avklart

Selskapet forventer at internasjonale aktører vil etablere seg i Norge, men vet ennå ikke hvordan konkurranseutsettingen vil gjennomføres.

- Vi går fra det som tilnærmet er en monopolsituasjon i Norge til å måtte konkurrere med andre aktører, og vi vet ikke hvem som blir kundene våre.

Regjeringen har uttalt at de skal gjennomføre store endringer i bransjen

- Det er spesielt å forholde seg til dette selv om vi har forberedt oss på konkurranse siden vi ble dannet i 2002. Det har lenge vært diskutert om det er operatøren eller vedlikeholder som skal konkurranseutsettes først. I tillegg er det EU-krav som må tas hensyn til, sier hun.

- Regjeringen har uttalt at de skal gjennomføre store endringer i bransjen. De ønsker å igangsette reformen i inneværende regjeringsperiode.

- Samtidig har man sagt at det enkleste er å ta ut Mantena av NSB, noe som kan skje raskt, sier hun, og legger til at Mantena stiller seg positive til endringen.

Togparken bedre enn infrastrukturen

I motsetning til infrastrukturen for jernbane er togparken i relativt god stand.

- Det er levert mange nye tog og det er planer for anskaffelse av flere nye tog. Dette gjør at togparken er bedre stilt enn infrastrukturen. Vi driver med vedlikehold og er utenfor selve anskaffelsesprosessene. Vi gjør det daglige vedlikeholdet mens de største ombygginger skjer i utlandet, sier Nilsen. Hun legger til at standarden på infrastrukturen gjør at nye tog ikke kan kjøre på alle strekninger.

Det er levert mange nye tog og det er planer for anskaffelse av flere

- Når det gjelder Jernbaneverkets kommende utrullingen av nytt signal- og trafikksystem, ERTMS, vil trolig Mantena bidra med montering på materiell.

Avanserte overvåkningssystemer

Mantena bruker avansert teknologi for overvåkning av den tekniske tilstanden på togene i drift.

- Tog har blitt som biler. Man kan sitte foran et dashboard å lese av tilstanden, man får forvarsler om det er ting som er i ferd med å gå galt. Vi følger tog som er i trafikk og leser av den tekniske tilstanden på tog som kommer inn, fortsetter Nilsen.

Det fases fortløpende ut gamle tog når det kommer inn nye

På grunn av økende behov for tog greier man ikke å erstatte alle gamle tog med nye.

- Det fases fortløpende ut gamle tog når det kommer inn nye. Samtidig vil behovet for antallet togseter øke, så vi får ikke faset ut like mange som vi får inn av nye tog. Siden totalbehovet er økende, gjøres det fortløpende oppgraderinger på de gamle togene, blant annet på de eldste togene som går i lokaltrafikken i Oslo, avslutter Nilsen.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen