Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars
(Foto: Rejlers)

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Det er uro i jernbane-Norge. I en streng vinter med mengder av innstilte avganger så krangler aktørene i en ny-organisert jernbanesektor om hva som skal til for å holde rutetabellen. Det blir garantert temperatur på årets jernbaneforum, 8. mars.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er uro i jernbane-Norge. I en streng vinter med mengder av innstilte avganger så krangler aktørene i en ny-organisert jernbanesektor om hva som skal til for å holde rutetabellen. Samferdselsministeren sier full fart forover, mens BaneNor holder igjen på avgang og varsler forsinkelser utbygning av InterCity strekninger. Midt i denne diskusjonen så møter en ny Jernbanedirektør til første arbeidsdag. Det blir garantert temperatur på årets jernbaneforum 8. mars.

Digitalisering gir nye muligheter

Behov for utbygging av nye linjestrekninger og etterslep på investeringer preger debatten, men samtidig så møter sektoren nye utfordringer og muligheter:

– Vi ser at all fysisk infrastruktur er i ferd med å digitaliseres, dette endrer forretningsmodellene for aktørene og kravene til kompetanse, det samme gjelder også for jernbane sier Pettersen og understreker:

– Jernbanesektoren må aktivt ta disse mulighetene i bruk skal man klare å løse utfordringene som sektoren står ovenfor. På Jernbaneforum vil foredragsholdere fra bla Huawei, Telenor, Deutsche Bahn og Coinco fortelle om dette mulighetsbildet.

Konkurranseutsetting og Internasjonalisering

Mye tyder på at konkurranseutsetting av linjestrekninger vil øke i omfang i fremtidens Jernbane Norge og utenlandske aktører står klare til å være med i kampen om kontraktene, flere av dem møter du på Jernbaneforum. Men det finnes også internasjonaliseringsmuligheter i motsatt retning for Norsk Jernbane og norsk næringsliv.

På jernbaneforum hører du mer om eksport til Europa og Østen med tog som transportbærer. Blant annet får vi besøk av den kinesiske ambassadøren i Norge, Wang Min.

Er norsk jernbane klare for å gripe mulighetene?

Om Jernbaneforum: 

Jernbaneforum er Norges største konferanse for jernbane og har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger. Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger.

Jernbaneforum 2018 gjennomføres torsdag 8.mars på Oslo kongressenter. Temaet i år er «Ord - Plan – Handling». Med dette tema ønsker forumet å sette lys på hele prosessen fra de store festtalene til at brukerne av jernbanetjenester får levert en ny tjeneste.

Konferansen vil samle mer enn 350 deltagere fra alle miljøer i norsk samferdsels- og transportbransje. Rejlers Norge AS har gjennom en rammeavtale med jernbaneforaene ansvar for å gjennomføre og arrangere Jernbaneforum.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen