Jernbaneforum 2015 vil utfordre bransjen

Jernbaneforum 2015 vil utfordre bransjen

Flere store infrastrukturprosjekter bygges på fastlandet og det varsles totalreform av jernbanesektoren. Bransjen opplever økt fokus på transport av gods på tog, samtidig er modernisering av hele signalanlegget planlagt. Dette og mye annet skal bransjen samles for å diskutere på Jernbaneforum 2015 som arrangeres 17. mars.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konferansen vil utfordre samferdselsministeren og jernbanedirektøren på jernbanereformen. Konferansen vil også samle fagpersoner fra Norge og utlandet for å se på utfordringene forbundet med utbygging av jernbane.

- Jernbaneforum ble arrangert for 12. gang i mars 2014. Arrangementet var en stor suksess med over 340 deltagere og en rekke spennende debatter. Vår erfaring er at Jernbaneforum er en viktig arena for å formidle og diskutere jernbanesaker i Norge, og er en god møteplass for politikere, planleggere og næringsliv, sier teknisk arrangør Carl-Frederic Salicath i Rejlers.

Mange spørsmål om utbygging av jernbanen

Jernbanereformen vil forandre mye. Hvordan bør man gå fram og hva gir egentlig best togtilbud? Det bygges mye i Oslo, men hva har dette å si for resten av landet? Det er fortsatt for mye gods på veiene, kan jernbanen løse logistikknuten slik at togene kan transportere mer grenseoverskridende gods? Mange småbyer vil påvirkes av at nye stasjoner bygges langs snorrette spor. Hvordan kan tettstedene ta del i urbaniseringsbølgen? Disse og mange andre interessante spørsmål vil du få svar på ved årets jernbaneforum.

Jernbaneforum vil utfordre Samferdselsministeren og Jernbanedirektøren på jernbane-reformen. I tillegg vil en rekke fagpersoner fra Norge og utlandet se på jernbaneutfordringene fra nye vinkler.

Meld deg på Jernbaneforum 2015 her.

Program:

09:00 - "The Swiss landscape - One company crossing mountains" av Reto Bleisch, Director Regulatory & International Affairs, Swiss Federal Railways SBB AG.

09:30 - "The Dutch transport system - How to run the busiest railway system in Europe" av Ronald van Belzen, Policy advisor, Ministry of Infrastructure and the Environment, Nederland.

09:50 - "Liberalization from an operators point of view" av Robert Westerdahl, Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic AB.

10:50 - "Malmö og Citytunneln - Regional effekter for Skåne og Blekinge" av Bengt Nilsson, Chef Kollektivmyndigheten, Region Skåne.

11:15 - "Ringvirkninger av Ringeriksbanen - IC sett fra andre siden av langfjellet" av
Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn i Jernbaneverket.

11:30 - "Oslo-navets betydning for jernbane-Norge" av Terje Grennes og Øyvind Rørslett, KVU Oslo-navet.

10:50 - "Jernbanespor til sjøs - Hvordan kan jernbane og skip dra nytte av hverandre?" av John Juul Nielsen, tidligere direktør i Color Line Cargo

11:15 - "Grenseoverskridende jernbanegods - Hva skal til for å etablere nye ruter?" av Arne Fosen, administrerende direktør i CargoNet.

11:30 - "Konkurranseutsetting av jernbaneterminaler" av Kjell Maudal, Terminalleder, Jernbaneverket.

13:15 - "Jernbanen og stedene" av Peter Butenschøn.

13:30 - "Kollektivknutepunktet - transport og byliv møtes" av Dan Stubbergaard, Creative Director and Founder COBE.

14:30 - "Det nye jernbanelandskapet" av Elisabeth Enger, Jernbanedirektør.

15:00 - "Ny organisering - mer skinner, bedre tilbud?" av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Du kan se hele programmet her (PDF).

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen