Japan satser på flytende solcelleanlegg

Japan satser på flytende solcelleanlegg

Etter ulykken ved Fukushima-anlegget har Japan økt sin satsning på fornybar energi. Landet har ambisjoner om å fordoble energiproduksjon fra fornybare energikilder innen 2030.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden landet er tett befolket og trenger areal til landbruk samtidig som mange allerede bruker hustak for solceller har nå ingeniører ved Kyocera utviklet solceller egnet for plassering på innsjøer.

Flytende solcelleanlegg gir økt effektivitet

Selskapet lanserte nylig et flytende solcelleanlegg som produserer 2.680 megawatt timer (MWh) pr. år, nok til å forsyne 820 husholdninger. Installasjonen består av 9.100 vanntette solcellemoduler plassert på toppen av plasttypen polyetylen.

Flytende solcelleanlegg gir flere fordeler. For det første unngår man å oppta verdifullt landareal som ellers kan brukes til boliger og matproduksjon. I tillegg vet man at vannets avkjølende effekt gir solcellene lengre levetid og høyere effektivitet.

Kyocera jobber nå med større prosjekter for flytende solceller. Anlegget, som skal ferdigstilles i 2016, vil bestå av 50.000 solcellemoduler og dekke et område på 180.000 kvm. Anlegget vil produsere 15.635 MWh, nok til å forsyne 4.700 husholdninger.

Spania skattelegger private solcelleanlegg

Samtidig som solcelleanlegg er i sterk vekst i land som Japan, USA, og Sverige, har Spanske myndigheter fremmet et lovforslag for å innføre skatter for private solcelleanlegg. Anlegg med installert effekt på over 15 kW, vil bli pålagt en avgift på 41 dollar per kW installert effekt, ifølge Forbes. Private solcelleeiere skal heller ikke få betalt for å levere overskuddsenergi tilbake til nettet.

[youtube id="0801_K7VZGo"]

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen