ITS - Smart trafikkstyring med RFID

ITS - Smart trafikkstyring med RFID

Utviklingen mot et bilfritt sentrum gjør at man må tilrettelegge for effektiv parkering utenfor byen. Om biler i fremtiden sirkulerer rundt sentrum for å finne ledig P-plass vil vi kaste bort miljøgevinsten.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Intelligente lagersystemer har lenge vært viktig for styring av komplekse produksjons- og logistikkprosesser. Nå ønsker flere selskaper å overføre denne teknologien til intelligente transportsystemer (ITS).

APX systems har siden tidlig 90-tallet utviklet industrielle systemløsninger innen sporing og logistikk basert på strekkoder, EDI, GPS og RFID. Selskapet leverer systemløsninger basert på egenutviklede programvarepakker integrert mot andre ERP-systemer eller mot andre maskiner, som PLS-er eller ulike former for roboter.

[img id="1"]

Selskapet har opplevd en årlig omsetningsvekst på rundt 50 % og regner med en omsetning på over 30 millioner i 2015. Foruten løsninger til produksjon og logistikk, leverer de løsninger til helsevesen og entreprenører.

Fra logistikk til ITS

For å møte utviklingen innen ITS har selskapet, som lenge har utviklet intelligente produksjons- og logistikkløsninger, sett nærmere på hvordan teknologien kan tilpasses behovet for administrasjon av parkeringshus og andre løsninger innen ITS.

– Det er en prosess man må gjennom når man går inn i nye markeder. Det er over fire år siden, Bo Bakke, daglig leder i Time Park, som er en del av Thon Gruppen kom til oss. Han hadde en visjon om at man kunne håndtere betaling enklere enn det man gjorde. Time Park kaller løsningen for VIZUM, og er allerede installert på de fleste større storsentre, som tilhører AMFI – Thon Gruppen. Vi har lært mye i denne perioden, forteller Jan Erik Evanger, daglig leder og eier av selskapet.

Åpen standard

Selskapet benytter den åpne og industrielle RFID-standarden, EPC-gen 2. Dette er en ISO-standard som er utbredt over hele verden og benyttes blant annet av Boing, John Deere, oljeselskaper, sykehus og klesprodusenter.

[factbox id="1"]

– Siden den ikke bruker batterier og har en levetid på ca. 15 år er den langt mer miljøvennlig enn dagens bombrikker. Løsningen kan behandle over 1000 passeringer per sekund og registrere kjøretøy med hastighet på over 200 km/t, sier Evanger.

– Løsningen er innrettet slik at en antenne lader opp brikken og sender informasjonen til vårt eget system for validering. Her sjekkes innfarts-, beboer-, sone-og ansattparkering, og selskapets egen WEB-park. Hvis det brukes i et vanlig P-hus, sendes informasjonen til et bak-system. I VIZUM-sammenheng er det Parka fra COWI, som sjekker at et validert kredittkort er knyttet mot løsningen. Er alt i orden sendes et signal til bomsystemet, slik at bommen åpnes. Systemet registrerer også biler gjennom flere soner i ett og samme parkeingshus, forklarer han.

– Time Park har nå fått utviklet en egen ekspress-app for mobiltelefoner som gjør at man kan forhåndsreservere sin egen P-plass i et parkeringshus. Her kommuniserer vi med lysmatriser som henger i taket, fortsetter Evanger.

Effektiviserer gateparkering

Google er kjent for lokasjonsbaserte søk ved hjelp av GPS. Nå vil også ledige parkeringsplasser vises på Google maps.

– Vårt utviklingsteam på Sri Lanka har nå avsluttet utviklingen av kartsystemer og flåtestyring av biler. Nå koples dette sammen til en helhetlig løsning som registrerer alle biler i appen. I tillegg kan man via Googles søkemotor enkelt finne nærmest parkeringshus med ledig kapasitet og antall ledige plasser. Man kan også se hvor mange ledige plasser som er på gatenivå, sier han.

[img id="2"]

– Dette blir ekstra viktig, når byer stenges for biltrafikk, og man trenger å parkere bilen. Appen kan være installert i bilens dashbord og gir veibeskrivelse til ledige parkeringsplasser. Når man parkerer bilen hentes riktig sone og parkeringen starter. Man slipper å være bekymret for når parkeringen går ut siden appen varsler om å avslutte parkeringen når man nærmer seg bilen, sier Evanger.

Trafikkstyring i sanntid

Når man skal foreta parkeringskontroll i en sone eller på vanlig gatenivå, kan man kjøre gjennom med bil eller sykkel påmontert RFID-antenne og sensorer. Data om gyldig parkering kommer fram i sanntid, siden man ikke trenger å hente data fra offentlige registre. På en storskjerm kan kommunen se trafikk og parkeringsbilde i sanntid. De kan blokkere gater og omdirigere trafikk i forkant av hendelser eller arrangementer.

Selskapets nyutviklede løsning, APX-tracker, kobler sammen rundt 40 kartsystemer. Ved hjelp av GPS registreres lokasjon, temperatur, og en del andre data. Både aktører som bil- eller båteier samt kunde og grossist kan logge seg på systemet.

[img id="3"]

– Her ligger det også inne et ordresystem, som kan linkes til ulike ERP-systemer. Løsningen åpner for trafikkmålinger, overvåkning av toll-soner og andre funksjonaliteter. I tillegg kan man sette opp geografiske områder, geo-fencing-soner, som utløser en alarm ved passering. Løsningen kan skreddersys for små aktører som bare vil følge egne biler eller komplette flåteløsninger, sier Evanger.

Etterlyser samarbeidspartnere

Det haster med å finne gode løsninger for smart parkering, og for å få dette til trenger man gode samarbeidspartnere. Evanger har derfor vært i Silicon Valley og hatt møter med Tesla, Google, Cisco og Samsung.

– For å få til dette på en god måte trenger vi samarbeidspartnere som forstår at innovasjon er en prosess. Vi ser allikevel at vi ligger veldig langt fremme teknologisk, avslutter Evanger.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen