ITS og ny teknologi for samferdsel

ITS og ny teknologi for samferdsel

Hver tidsepoke har hatt sin samferdselsteknologi. Om vi ser tilbake noen hundre år var det sjøfarten som knyttet sammen byer og land. Sjøfarerne brakte nye varer, informasjon og velstand og ga oss havner, sluser og kanaler.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Så kom jernbanen og viste seg langt mer effektiv på mange områder, og vi begynte å bygge ut tusenvis av kilometer med jernbanespor. I dag er mye av jernbanen passè, og vi har lagt vår elsk på bilismen som den foretrukne form for transport.

Mer asfalt er ikke svaret

Derfor ruller vi nå ut asfalt som svar på dette. Selvfølgelig må det en del asfalt til for å sørge for en akseptabel veistandard, men asfalt er ikke løsningen på alle våre transportutfordringer. Kanskje det er på tide å løfte blikket igjen og se inn i neste epoke?

Vi bør først tilrettelegge for å redusere antall reiser, dernest effektivisere systemene for de reiser som faktisk må tas, og sørge for sikkerhet og forutsigbarhet. Men denne selvfølgelige innsikt betraktes ikke i Nasjonal Transportplan eller ved andre beslutninger innen samferdsel. Vi gjør helst som vi har gjort tidligere - slik har vi alltid gjort det.

Hvordan endres våre adferd og prioriteringer med økt informasjonsteknologi?

  • Økt press på effektivt utnyttelse av areal i byene. Gang, sykkel, tog, t-bane, trikk og buss er arealeffektive, men biltrafikk er ikke det. Gaterommet prioriteres annerledes, men elbiler tar omtrent samme plass som vanlige biler.
  • Nye generasjoner har andre prioriteringer, og de som tar førerkort blir færre og eldre. Fler syns ikke det er like viktig å eie bilen. Man velger å dele med andre, for å spare tid, penger og infrastruktur.
  • Ved planlegging av ny infrastruktur er den største gevinsten kortere reisetid. Tid som ikke kan brukes er en kostnad. Med informasjonsteknologi er tiden mer produktiv uavhengig av hvor man er. Gevinsten av nyinvesteringer blir lavere, noe som gir færre lønnsomme prosjekter.

IT øker kapasitet i eksisterende transportsystem

Teknologien gjør at prosesser digitaliseres i en rasende fart og all informasjon blir tilgjengelig uansett hvor du er. Mange arbeidstakere kan jobbe hvor og når de vil. Flere arbeidsplasser kan tilrettelegge for hjemmekontor og møter over telekonferanser. Vi kan spare ressurser på å erstatte fysiske reiser med den fleksibilitet som kommer i den digitale fremtiden, og som allerede er her.

Med analyser og intelligent trafikkstyring kan eksisterende transportinfrastruktur utnyttes mer effektivt. Nye biler har avansert støtte til føreren som et steget mot autonome biler. Med sim-kort formidles posisjon til andre biler og til trafikksentraler som kan sende varsler eller koble kolonner av biler som skal samme veien.

Les hele gjesteartikkelen av Gunnar Johansson, leder transportsektor IBM Norden og medlem av styret i ITS Norway, i neste nummer av Samferdsel & Infratruktur.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen