Involverer innbyggerne med ny teknologi
(Illustrasjon: Sweco)

Involverer innbyggerne med ny teknologi

– Med denne typen verktøy håper vi å involvere lokalbefolkningen i planprosesser på en helt ny måte, sier Magnus Norgren, fagsjef BIM i Sweco. Sammen med Sweco-kollegene har han tilpasset en digital medvirkningsportal for Nye Veier.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Før sommeren vant Sweco et stort oppdrag på ny firefelts E39, og arbeidet med å lage reguleringsplan for strekningen Mandal – Lyngdal Øst er godt i gang. Nye Veier ønsker å involvere lokalbefolkningen i planprosessen på best mulig måte, og Sweco fikk i oppdrag å utvikle en digital plattform hvor lokalkjente innbyggerne kan komme med innspill knyttet til de ulike korridoralternativene.

Norgren beskriver medvirkningsportalen som en 3D-oversikt over prosjektet.

  Illustrasjon: Sweco

– Lokalkjente kan zoome inn på et område hvor de ønsker å legge inn en kommentar eller et innspill, for eksempel knyttet til jakt, fiske eller naturopplevelser. Her kan de fremheve steder de mener det er særlig viktig å ta hensyn til i arbeidet med den nye veistrekningen, forklarer han.

Modellen er dynamisk, og vil utvikle seg i takt med prosjektet.

Stort potensial

Strekningen Mandal – Lyngdal er omtrent 30 kilometer lang, og området strekker seg gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Allerede har lokalkjente i området kommet med mange innspill og tips, blant annet om drikkevann, lokale speiderhytter og trekkruter for hjort.

Informasjon

Interessert i hvordan medvirkningsportalen fungerer? Besøk den her.

– Denne digitale plattformen gir oss mulighet til å treffe et større publikum på en mer inkluderende og tidsriktig måte enn ved tidligere anvendte metoder. Innspill fra lokalkjente gir gode forutsetninger for å finne frem til de beste løsningene, og her tror jeg det ligger et stort potensial, sier Norgren.

Han forklarer at han og Sweco-kollegene valgte verktøyet CityPlanner da de skulle sette opp portalen.

– Men etter hvert vil vi utvikle vår helt egne løsning. Jeg tror dette blir en viktig del av planleggingsprosesser fremover, og vi i Sweco skal være med på å drive denne utviklingen, sier han.

Til toppen