Involverer innbyggerne med ny teknologi
(Illustrasjon: Sweco)

Involverer innbyggerne med ny teknologi

– Med denne typen verktøy håper vi å involvere lokalbefolkningen i planprosesser på en helt ny måte, sier Magnus Norgren, fagsjef BIM i Sweco. Sammen med Sweco-kollegene har han tilpasset en digital medvirkningsportal for Nye Veier.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Før sommeren vant Sweco et stort oppdrag på ny firefelts E39, og arbeidet med å lage reguleringsplan for strekningen Mandal – Lyngdal Øst er godt i gang. Nye Veier ønsker å involvere lokalbefolkningen i planprosessen på best mulig måte, og Sweco fikk i oppdrag å utvikle en digital plattform hvor lokalkjente innbyggerne kan komme med innspill knyttet til de ulike korridoralternativene.

Norgren beskriver medvirkningsportalen som en 3D-oversikt over prosjektet.

  Illustrasjon: Sweco

– Lokalkjente kan zoome inn på et område hvor de ønsker å legge inn en kommentar eller et innspill, for eksempel knyttet til jakt, fiske eller naturopplevelser. Her kan de fremheve steder de mener det er særlig viktig å ta hensyn til i arbeidet med den nye veistrekningen, forklarer han.

Modellen er dynamisk, og vil utvikle seg i takt med prosjektet.

Stort potensial

Strekningen Mandal – Lyngdal er omtrent 30 kilometer lang, og området strekker seg gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Allerede har lokalkjente i området kommet med mange innspill og tips, blant annet om drikkevann, lokale speiderhytter og trekkruter for hjort.

Informasjon

Interessert i hvordan medvirkningsportalen fungerer? Besøk den her.

– Denne digitale plattformen gir oss mulighet til å treffe et større publikum på en mer inkluderende og tidsriktig måte enn ved tidligere anvendte metoder. Innspill fra lokalkjente gir gode forutsetninger for å finne frem til de beste løsningene, og her tror jeg det ligger et stort potensial, sier Norgren.

Han forklarer at han og Sweco-kollegene valgte verktøyet CityPlanner da de skulle sette opp portalen.

– Men etter hvert vil vi utvikle vår helt egne løsning. Jeg tror dette blir en viktig del av planleggingsprosesser fremover, og vi i Sweco skal være med på å drive denne utviklingen, sier han.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen